Meny
Lukk
Engasjerte paneldeltakere diskuterte arbeid for funksjonshemmedes kår under Arendalsuka. F.v.: Gagan Chhabra, Prosjektleder inkludering i Atlas-alliansen og debattleder; utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF); generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, generalsekretær Birgit Philipsen i ADRA Norge, sjef for internasjonal avdeling i Strømmestiftelsen, Titus Tenga og daglig leder Morten Eriksen i Atlas-alliansen.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

ADRA arbeider for funksjonshemmedes rettigheter

Generalsekretæren i ADRA Norge, Birgit Philipsen, var en av fem deltakere i paneldebatten om funksjonshemmedes kår og norsk bistand, som Atlas-alliansen arrangerte under Arendalsuka 2021.

Debatten foregikk på Engelsk, og i tittelen ble følgende spørsmål stilt: «Global Disability Summit 2022 – En gamechanger for norsk bistand?»

Spørsmålsstillingen tar utgangspunkt i det faktum at Norge i 2022 skal være vertskap for en stor internasjonal konferanse om funksjonshemmedes rettigheter. Ifølge FN har 15 % av verdens befolkning en eller annen funksjonshemming. Denne gruppen mennesker er dermed verdens største minoritet. I Afrika sør for Sahara opplever funksjonshemmede menneskerettsbrudd i form av stigmatisering, sosial utestenging og manglende tilgang på både utdanning og arbeid.

Global Disability Summit er en konferanse der regjeringer og andre berørte parter møtes for sette konkrete mål for hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne kan inkluderes i samfunnslivet. I februar 2022 er Utenriksdepartementet og International Disability Alliance (IDA) vertskap for den andre Global Disability Summit i historien.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) var en av paneldeltakerne i debatten under Arendalsuka. Han høstet stor anerkjennelse for sitt svært engasjerte arbeid for å sikre rettighetene til funksjonshemmede i arbeidet med norsk utvikling.

I debatten fortalte Ulstein om sin drøm for betydningen av Global Disability Summit. Han ønsket at møtet skulle komme fram til en avtale om målene for inkludering av funksjonshemmede som ville få like stor betydning som Parisavtalen har for klimaspørsmålet og som ville bli like godt kjent.

Foruten statsråd Ulstein satt følgende personer i panelet: generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, generalsekretær Birgit Philipsen i ADRA Norge, sjef for internasjonal avdeling i Strømmestiftelsen, Titus Tenga og daglig leder Morten Eriksen i Atlas-alliansen.

ADRA Norge er en partner i programmet som kalles «Together for inclusion», eller TOFI blant dem som arbeider med saken, og programmet dreier seg om å sørge for inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Programmet har arbeid i seks forskjellige land og ADRA Norge arbeider i fire av disse landene (Niger, Sør-Sudan, Somalia og Etiopia).

ADRA Norge arbeider med 175 000 barn og deres foreldre, og Philipsen sa at resultatene fra den første Global Disability Summit i London i 2018 har endret mye av hvordan ADRA arbeider med funksjonshemmede.

– Resultatene fra toppmøtet i 2018 har vært en øyenåpner for oss. Det har endret både hvordan vi tenker og arbeider med dette temaet, sa Philipsen. Hun påpekte at arbeidet for å fjerne den stigmatiseringen funksjonshemmede ofte opplever, må begynne med de yngste og må innarbeides i skolenes pensum.

Dagfinn Høybråten sa at det å ta funksjonshemmedes rettigheter på alvor dypest sett dreier seg om å respektere alles menneskeverd. Han minnet om den viktige rollen statsråd Ulstein har spilt innenfor dette arbeidsfeltet.

– Ulstein inspirerer oss til å praktisere det vi tror, sa Høybråten.

Arbeidet for å sørge for inkludering av funksjonshemmede berører flere av FNs bærekraftsmål: Utrydde fattigdom (1), god utdanning (4), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8) mindre ulikhet (10) og fred, rettferd og fungerende institusjoner (16).

Ulstein oppfordret bistandsorganisasjonene til å strekke seg etter store mål i arbeidet.

– Uten høye ambisjoner vil vi aldri nå FNs bærekraftsmål, sa utviklingsministeren til slutt i paneldebatten.

Samtlige paneldeltakere har altså høye forventninger til toppmøtet om funksjonshemmedes rettigheter i februar.

Tilbake til nyhetsarkiv