Lukk
Foto: ADRA

ADRA fordømmer diskriminering.

I en tid med konflikt og uro i USA, har ADRA International publisert denne uttalelsen som vi i ADRA Norge støtter.

ADRA, Adventist Development and Relief Agency, er involvert i sårbare menneskers liv overalt i verden. Vi har sett familier på flukt fra folkemord i Myanmar, jenter tvunget til tidlig ekteskap i Uganda, barn som sulter i hjel på Madagaskar, fattige samfunn som er desperate etter håp i Syria og hele nabolag skylt vekk på Bahamas.

I mer enn 30 år har vi sett – og kjempet for å endre – ulikhet, fattigdom, sult og fortvilelse i mer enn 100 utviklingsland.

Ulikhet og fortvilelse er ikke geografisk begrenset til utviklingsland. Vi i ADRA kan ikke lenger bekjempe urettferdighet over hele verden uten å erkjenne urettferdighet her hvor vi bor, i USA.

George Floyd fortjente ikke å dø. Ahmaud Arbery fortjente ikke å dø. Breonna Taylor fortjente ikke å dø. Disse dyrebare livene er ofre for en nasjonal arv av rasisme og vold, mot dem eller som svar på dem, som har krevd flere afroamerikanske liv enn man kan telle. Mens vi venter på Jesu gjenkomst må vi gjøre alt vi kan for å sikre at denne rasistiske ulikhetsarven tar endelig slutt. USA ble grunnlagt på kristen tro, men bygget på ryggen til slaver. Dette er et beskjemmende paradoks som bringer skam over alle som lar være å heve stemmen for likeverd og rettferdighet.

Vi i ADRA oppfordrer alle som hevder å være kristne til å ta på alvor og reflektere over ordene fra 1 Korinterbrev 12:26: «For om ett lem lider, lider alle de andre med.»

Når våre medmennesker lider, lider vi i ADRA. Vi lider uansett hvem de er. Vi lider når noen blir diskriminert på grunn av fargen på huden. Vi lider – fordi hvert menneskeliv er skapt i Guds bilde.

Derfor er det er så viktig å leve etter Jesu ord: «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» (Johannes 13:34).

Som den humanitære armen til den mest etnisk mangfoldige kristne trossamfunnet i USA, er det vårt privilegium å tjene slik at alle mennesker kan leve slik som Gud hadde tenkt. Det er vår ære å få være Jesu hender og føtter i en såret verden. Det er vårt ansvar å være en stemme for rettferdighet, omsorg og kjærlighet.

Den siste halvdelen av 1 Korinterbrev 12:26 sier: «Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.» Nå er det ikke en tid til glede, men en tid til å sørge og tale imot urettferdigheten – som bringer sorg.

Vi ber om at du sammen med oss vil fordømme urettferdighet mens vi streber etter å motarbeide urettferdighet. Ingen i Amerika kan glede  seg før alle blir hedret likt.

Tilbake til nyhetsarkiv