Meny
Lukk
Foto: Global uke

ADRA i Global uke

ADRA Norge markerer Global uke med et hektisk sju-dagers opplegg.

I november får ADRA besøk fra Thailand og Keep Girls Safe-hjemmet i forbindelse med Global uke mot moderne slaveri. En av jentene som har bodd på hjemmet i flere år kommer til Norge sammen med to medarbeidere fra ADRA Thailand.

Fredag 7. november: ADRA vil delta på Rettferdskonferansen i Oslo sammen med gjestene fra Keep Girls Safe hvor vi blant annet vil ha ansvaret for en workshop. Rettferdskonferansen har også en facebook-side. Rettferdskonferansen krever påmelding og konferanseavgift.

Sabbaten 8. november: Sammen med gjestene fra Keep Girls Safe deltar ADRA på gudstjeneste i Mjøndalen Adventistkirke. Om ettermiddagen/kvelden er det deltagelse på vegetarisk «julebord» i samme kirke.

11. november: ADRA og gjestene fra Keep Girls Safe arrangerer fagseminar om moderne slaveri på Litteraturhuset i Oslo. Alle velkommen. (Seminaret begynner ca. kl. 12.00).

12. november: kl. 18.00: Lokalt arrangement på Vik i Hole. Alle velkommen.

13. november: Besøk og fellestime på Tyrifjord Videregående skole i Hole

14. november: Besøk på Vatneli skole i Sandnes.

Sabbaten 16. november: Gudstjeneste i Bergen Adventistkirke.

Tilbake til nyhetsarkiv