Meny
Lukk
Deltakere på kurset «Inkluderende utdanning for lærere» ADRA Norge gjennomførte i Malis hovedstad Bamako i november 2022.
Foto: ADRA Mali/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

ADRA kurser lærere i Mali

Metoder for inkluderende utdanning blir en del av lærerutdanningen.

I november gjennomførte ADRA et kurs i «Inkluderende utdanning for lærere» for representanter for utdanningsmyndighetene i Mali. Kurset vil bli en del av lærerutdanningen i landet.

– Jeg har vært på mange kurs med bistandsorganisasjoner, men ingen med så høy kvalitet som dette. Det var karakteren Anine Lauterer fra ADRA Norge fikk fra Moussa Traore, opplærings- og inkluderingsansvarlig i Kunnskapsdepartementet i Mali, etter tre dagers intens undervisning av folk med ansvar for lærerutdanning i Mali. Disse personene skal formidle kursinnholdet videre til lærere over hele landet.

Elever med spesielle behov må inkluderes

Lauterer var i Mali for å følge opp utdanningsprogrammet som ADRA driver i 25 skoler i Gourma Rharous, i Timbuktu-regionen i det nordlige Mali.

Et av målene med kurset har vært å formidle undervisningsmetoder som vil favne alle elevene, også dem med spesielle behov.

– Vi ønsker at lærere skal gjennomføre undervisningen på en slik måte at ingen elever ekskluderes eller trenger å bli tatt ut av klassen, forteller Lauterer, som selv er spesialpedagog med lang erfaring fra den offentlige skolen i Norge.

Kurset for lærere er utviklet av medarbeidere i ADRA Norge i samarbeid med kolleger i sør. Innholdet er basert på forskning innen fagfeltet. I utformingen av kurset har det vært viktig å finne fram til relevant forskning også fra det afrikanske kontinentet.

– All undervisning må tilpasses lokale forhold og kultur, sier Lauterer.

En av de sju modulene i kurset, handler om sosial kompetanse. Når Lauterer underviser i dette temaet, viser hun blant annet til metoder brukt i både Finland og i Kamerun. Kursdeltakerne får så i oppgave å foreslå hvordan de vil tilpasse innholdet i Mali. Etter hvert som mange lærere gjennomfører kurset i inkluderende utdanning, vil myndighetene få innspill fra mange miljøer og ha et godt grunnlag for å inkludere de tilpassede metodene i lærerutdanningen i Mali.

Sikkerhetsutfordringer

Timbuktu-regionen har store sikkerhetsutfordringer. På grunn av sikkerhetssituasjonen er det mange lærere som slutter. Dette er en av årsakene til lærermangelen.

Lærere i Mali er på beordring, men de som flytter til Timbuktu-regionen, slutter ofte i frykt for egen og familiens sikkerhet. Mangelen på lærere skaper store utfordringer med å gi god undervisning til barna. Det er ikke uvanlig at lærere har klasser på 100 elever. ADRA arbeider aktivt sammen med regionale og nasjonale skolemyndigheter for å øke lærertettheten.

Takket være et tettere samarbeid mellom regionale utdanningsmyndigheter og Kunnskapsdepartementet i Mali, har det nå blitt opprettet lærerutdanning i Gourma Rharous. Utdanningen kan gjennomføres som deltidsstudium. Dette er svært viktig for de mange ufaglærte lærerne i regionen. På grunn av lærermangelen har ADRA tidligere ansatt 45 ufaglærte lærere og sendt dem ut i skolene etter at de har fått styrket sin kompetanse. Disse lærerne kan nå få formell lærerkompetanse gjennom den regionale lærerutdanningen.

Skolene i Gourma Rharous i Timbuktu-regionen ligger omkring 1100 kilometer fra hovedstaden Bamako. På grunn av sikkerhetssituasjonen er det dessverre ikke aktuelt for representanter fra ADRA Norge å besøke de 25 skolene i ADRAs program. Dette er offentlige skoler med 4 153 gutter og 3 867 jenter. ADRA bidrar med å heve kvaliteten på utdanningen samt å bygge nye skolebygg. Utdanningsprogrammet som ADRA driver i Timbuktu-regionen, er finansiert av Norad og ADRAs innsamlingsaksjon. Programmet har vært drevet i fem år.

Motvirker radikalisering

I et møte som representanter fra ADRA hadde med Kinane Ag Gadeda, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet i Mali, (Sécretaire Général du ministère de l’Education Nationale), påpekte han hvor viktig utdanning er for å motvirke at barn og unge blir radikaliserte.

– Takk for at ADRA har vært villig til å arbeide i et område der ingen andre organisasjoner er aktive innen utdanning, sa Ag Gadeda. Han mente at all utdanning i regionen stod i fare dersom ADRA skulle trekke seg ut.

ADRAs arbeid i Mali er en del av utdanningsprogrammet «Strengthening Equity, Access and Quality in Education – SEAQE», hovedsakelig finansiert av Norad. Programmet implementeres av ADRA i de ulike landene, i samarbeid med lokale utdanningsmyndigheter. Ti prosent av finansieringen kommer fra Hjelpeaksjonen, ADRA Norges årlige innsamlingsaksjon.

Mali har om lag 20 millioner innbyggere. 94 % av innbyggerne er muslimer, 2,8 % er kristne. Fransk er landets offisielle språk. I tillegg har landet 13 nasjonale språk.

Tilbake til nyhetsarkiv