Meny
Lukk
Foto: Heidi Ranvik Jensen/Adventist Media Exchange

Adventistkirken i Mandal deltar i FolkehelseUga

FolkehelseUga 2020 i Lindesnes ble i år gjennomført for 5. gang.

Som vanlig var det en uke fylt av aktiviteter, helseforedag og gratis trimtilbud – der både frivillige, private og offentlig aktører bidro og viste fram mangfoldet av det folkehelserettede arbeidet som foregår i lokalsamfunnet. I år hadde vi et spesielt fokus på den pågående Corona-pandemien, og ønsket å belyse hvordan situasjonen påvirker vår felles folkehelse.

Åpningsarrangementet var i auditoriet på Mandal videregående skole. Vi hadde invitert folkehelsedirektør i Agder fylkeskommune, Vegard Nilsen, som ga oss et oppdatert, helsefaglig blikk på Corona-situasjonen i Norge. Under den påfølgende panelsamtalen bidro representanter for idrett, næring, eldre og innvandrere, samt en politiker og en representant for Lindesnes Barne- og ungdomsråd.

Sistnevnte, Britney Røyland, tilhører Mandal SDA menighet. Hun er en engasjert ungdom med ønske om å bidra i lokalsamfunnet. Britney sitter også i hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i fylkestinget, hvor hun representerer ungdommens fylkesutvalg.

Britney fokuserte på hvordan ungdom i forbindelse med nedstengningen lettere kunne tilpasse seg hjemmeundervisning, fordi de fra før er mer trent i bruk av digitale verktøy. Samtidig var hun opptatt av at sosiale medier og digitale plattformer heller ikke for ungdommen kan erstatte ekte sosiale møter ansikt til ansikt, og også hvor viktig det er å kunne møte læreren fysisk. Hun uttrykte også bekymring for at noen utsatte barn og unge fikk det verre under nedstengningen, og viktigheten av å prioritere og opprettholde gode forebyggende tiltak. Britney setter barnekonvensjonen høyt, og vektlegger spesielt artikkel tre, som sier at «Voksne skal gjøre det som er best for barn». Dette er noe hun ønsker at skal vektlegges enda mer i framtiden.

Som i de foregående år, kunne vi også i FolkehelseUga 2020 tilby helseforedrag i Adventistkirken i Mandal. Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland ga oss perspektiver på hvordan Corona-pandemien har endret samværsformer. Hun fokuserte på hvor grunnleggende det sosiale samværet er for vår opplevelse av tilknytning og felleskap, og for god helse. Da nedstengningen kom, ble samværet ofret på smittevernets alter. Situasjonen ga mindre kontroll med sårbare individer. Noen opplevde destruktiv ensomhet, og en fryktet økning i familievold og omsorgssvikt i familier som allerede hadde det vanskelig. Samtidig utløste situasjonen stor kreativitet i kultur og foreningsliv. Digital kommunikasjon har blitt tatt i bruk på nye måter, og har fungert for mange.

Rico Meyer, forstander i Mandal menighet, delte erfaringer fra sitt ståsted som bilmekaniker om hvordan nedstenging og smittetrussel har påvirket livet de siste månedene. Han inviterte de 21 frammøtte til dialog og refleksjon i forlengelse av sitt foredrag, med god respons fra salen. Annika Tähti Dunseth bidro til slutt med vakker sang: «Blå salme» av Erik Bye, akkompagnert på piano av Lars Emil Jensen. Med direktestrømming av arrangementet, kunne også flere følge oss via Facebook.

FolkehelseUga 2020 ble avsluttet med utdeling av Frivillighetens inkluderingspris. I år gikk prisen på kr 10.000,- fra Sparebanken Sør, til Mandalskameratene, for god inkluderingsarbeid gjennom tilrettelegging av gratis aktiviteter for barn og ledertrening av unge i sommerferietiden.

Leder for programkomitéen og Folkehelseinitiativet i Lindesnes, Heidi Ranvik Jensen, er godt fornøyd med oppslutningen om FolkehelseUga 2020, til tross for de begrensninger Corona-situasjonen la på antall deltakere på arrangementene.

Tilbake til nyhetsarkiv