Meny
Lukk
Alternativene til skole kan være barne/tenåringsekteskap, tvangsarbeid og moderne slaveri - langt fra det livet Nyaluak (jenta på bildet) drømmer om. Hun vil fortsette på skolen. Hjelp oss a hjelpe! Vipps til 19543.
Foto: Hjelpeaksjonen

Adventistkirken og ADRA med viktig Hjelpeaksjon

Pressemelding.

Hvert år er Adventistkirken i Norge med og samler inn penger til skole og utdanning i fattige land. Vi mener det er en viktig fokus når vi starter opp et nytt arbeidsår. I 2019 samlet vi inn 3,5 millioner kroner til skole og utdanning for barn i Niger.

Dette året er veldig mye er annerledes på grunn av pandemien, men formålet vi samler inn til er ikke mindre viktig av den grunn, snarere tvert om. Vi har i koronatiden blitt minnet om at det å sende barna til skolen ikke er en selvfølge. I Sør-Sudan har skoler vært stengt i flere år på grunn av krig og fattigdom. På landsbygda er utdannede lærere en stor mangelvare. Forestill deg hvilken effekt mangel på skolegang har på livet her. Samfunnet trenger helsearbeidere og andre fagfolk. Utdanning er nøkkelen som kan åpne muligheter og gi håp.

Pandemien kommer på toppen av mange hindringer som holder barn utenfor skolen i Sør-Sudan. ADRA driver forebyggende koronaarbeid om håndvask og avstand, og gir informasjon til befolkningen. ADRA bygger nye skolebygg og reparerer gamle. De gir utdanning til lærere. Takket være pengene våre, kan det bygges flere håndvaskstasjoner og gode sanitærforhold. Alle skal være velkommen når skolen åpner igjen – også barn med funksjonsnedsettelser og barn som har traumer etter krig og flukt.

Hva med smittevern?
ADRA har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet i nettmøte med Frivillighet Norge. Vi følger situasjonen nøye og forholder oss til retningslinjene fra FHI og kommunale regler i tillegg til pandemiveiledere fra Norges Innsamlingsråd og Frivillighet Norge. ADRA har selv utarbeidet en veileder for Hjelpeaksjonen bygget på de nevnte organisasjoners veiledere.

Hvorfor skal dere ha pengeinnsamling nå?
Bidrag fra folk er nødvendig for at ADRA skal kunne gi kvalitet i utdanningen i seks av verdens fattigste land, Sør-Sudan, Niger, Mali, Etiopia, Somalia og Myanmar. Behovet for denne innsamlingen er økende, og kostnadsnivået også her har økt på grunn av økt informasjonsbehov til befolkningen. Mange steder bygger ADRA håndvaskstasjoner.

Dere er ikke med på å spre smitte nå?
Nei. Vi følger regelverket fra Folkehelseinstituttet, og anbefalinger fra Frivillighet Norge og Norges innsamlingsråd. Vi holder blant annet 1 meter avstand og desinfiserer bøssa og hendene våre.

Vipps til 19543 (Eller til lokalt ADRA-Vipps-nummer.)

Pengene som kommer inn til Hjelpeaksjon 2020 forvaltes gjennom bistandsorganisasjonen ADRA og legges sammen med bidrag fra Norad til hjelpearbeidet. Norad har strenge kontrollrutiner, og det har også Innsamlingskontrollen, der ADRA er medlem.
Se ADRA her: www.adranorge.no

Her finner du ressurser for kirker.

Tilbake til nyhetsarkiv