Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Adventistkirkens ledelse tar avstand fra video

Ledelsen for Den norske union er overrasket og skuffet

Ledelsen for Den norske union er overrasket og skuffet over den fem minutter lange videoen Adventist News Network publiserte 20. november. Videoen har tydeligvis som formål å bidra til enhet i Syvendedags Adventistkirken. For mange av våre medlemmer i Norge har denne videoen den stikk motsatte effekt enn enhet. Vi har registrert de mange sterke reaksjoner adventister i Norge har hatt. Derfor ønsker vi å uttale oss tydelig om saken.

Ledelsen for Den norske union tar avstand fra budskapet og virkemidlene i videoen med bakgrunn i følgende punkter:

  1. Vi er skuffet over den åpenbare mangel på forståelse hos de ansvarlige ved Generalkonferansen for hvordan denne videoen vil bli oppfattet i store deler av kirken. Vi er forbauset over at vårt internasjonale hovedkontor velger overforenkling som metode og kommunikasjonsform i et svært komplisert spørsmål.
  2. Videoen er en oppfordring til samvittighetsfulle adventister å ignorere den moralske og etiske forpliktelsen Det nye testamentet pålegger oss til ikke å diskriminere noen. «Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk» (Jak 2,1). Som Martin Luther sa til riksdagen i Worms: «Å gå imot samvittigheten er besværlig, skadelig og farlig.»
  3. Det underliggende budskapet om at vi ikke tilhører familien, dersom vi ikke retter oss etter alt som vedtas, er et farlig budskap. Det er et splittende budskap, som vi tar avstand fra. Adventister i Norge er ansvarlige og trofaste medlemmer av Syvendedags Adventistkirken. At vår samvittighet tvinger oss til andre løsninger enn flertallet forventer, endrer ikke på det.
  4. Budskapet i videoen bidrar ikke på noen måte til å lege de sårene som er skapt hos mennesker som har helt andre forventninger til likebehandling av kvinner i et trossamfunn der den fremste ideologiske røsten er en kvinnes stemme og hvor det har vært en prioritet å presentere sannheten om en Gud som i kjærlighet bryter ned menneskelige skiller, og kaller alle til å være med å forkynne Guds budskap til verden i endetiden (Apg 2,17; Joel 3,1-2).
  5. Videoen oppfattes av mange som en provokasjon. Den gnir salt i såret for mennesker som er dypt urolige for den retning deres kirke globalt har valgt å følge. Vi henstiller til vår verdensledelse om å la oss i vår del av verden, få konsentrere oss om å fortelle de befriende sannhetene om Jesus, uten å bli distrahert av budskap av denne typen.
  6. Vi er sterkt kritisk til bruken av barn i en video som denne. Barna som blir brukt, har ingen mulighet til å forstå rekkevidden av det de har vært med på. Dette mener vi er uetisk.
  7. Den mangel på forståelse av hvordan denne videoen blir oppfattet av dem som er skuffet over vedtaket om enhet ved Annual Council i 2018, bidrar til å svekke tilliten til Generalkonferansen ytterligere.

Vi vet at menigheten består av mennesker og derfor ikke er perfekt, men videoen har skapt så mye uro, at vi vurderte det som viktig å presisere at lederskapet i Den norske union tar klart avstand fra den. Vi ønsker og ber om enhet, men ikke en overfladisk enhet. Vi jobber for ekte enhet bygget på Jesus som vår hjørnestein. Vi setter pris på mangfold og ulike perspektiver, og sammen er vi forent i Guds kall til å forkynne sannheten om at Han er kjærlighet, i vårt samfunn i dag.

Vi gjentar at Den norske union står fast i spørsmålet om likebehandling av kvinner og menn. Vi verdsetter det arbeidet våre kvinnelige pastorer gjør og vil fortsette å behandle dem på samme måte som deres mannlige kolleger. Vi setter pris på alle våre engasjerte medlemmer som, ikke bare med ord, men med handlinger viser tydelig at Gud er kjærlighet og i ham er det ingen tvang eller urettferdighet. Slik er vi en profetisk stemme. Vi ber om at vi alle må være engasjert i å gi budskapet om nåde og fred til våre landsmenn. Det er oppgaven Gud har kalt oss til som borgere av hans rike.

Victor Marley, unionsleder

Finn F. Eckhoff, organisasjonssekretær

Jóhann E. Jóhannsson, økonomisjef

Tilbake til nyhetsarkiv