Meny
Lukk
Gudstjenesten inneholdt mye vakker sang og musikk og inspirerende forkynnelse.
Foto: Bjørn Knutsen/ADAMS.

Adventisttro i utvikling

Gud gjør ikke alltid ting slik vi alltid har gjort det.

Karmøy Folkehøyskole i Kopervik dannet rammen for Vestnorsk Distrikts årsmøte, som samlet rundt 200 mennesker 9.-10. juni 2017. Vakker sang og musikk dannet en flott ramme rundt de inspirerende møtene, som ble holdt for alle aldersgrupper.

Barne- og ungdoms program

Barna og tenåringene hadde eget program både fredag kveld og lørdag. Gjennom samtale og aktiviteter fokuserte de på at sabbaten er en gave fra Gud og hvordan de kan bruke denne gaven.

Sabbats formiddag ble barna først delt inn i grupper for å høre bibelhistorier og gjøre aktiviteter tilpasset sin alder. Kreative og engasjerte voksne bidro til at det var mange oppmerksomme og smilende barn å se. I gudstjenestetiden var det Barnas SuperSabbat! Med en god variasjon av dukketeater, fortellinger, dialoger, kjemiske eksperimenter og bønneaktiviteter fikk barna en flott opplevelse av sabbatens plass i Adventistkirken og den enkeltes liv.

Sabbats ettermiddag kom solen som bestilt og bidro til at aktivitetsløypen utendørs ble en suksess. 12 poster med alt fra bibelspørsmål til fysiske utfordringer engasjerte både barna, tenåringene og en del voksne.

Takk til SABU og alle frivillige som bidro til givende dager for barna!

Hovedtaler

– Jo mer jeg studerer Bibelen, dess mer blir jeg utfordret! Hva ville ikke vi som menighet vært i stand til å utføre, hvis vi forstod mer av «evangeliets radikale natur»? Dr. Laurence Turner, med erfaring som professor ved Newbold College og som internasjonal taler, tok tilhørerne med inn i spennende og inspirerende tankerekker om at Gud ikke alltid gjør ting slik vi alltid har gjort det før. Jo, Gud er den samme, løftene står fast og er de samme, like fullt, så har Gud en tendens til å overraske sine barn med å foreslå: Hva om vi gjør dette på denne måten i stedet? Turner tok utgangspunkt i bibelhistorier der par blir møtt av en engel som forteller at de skal bli foreldre til et viktig barn. Han nevnte Maria og Josef (Jesus), Abraham og Sara (Isak), Manoah og hans kone (Samson), Elisabet og Sakarja (Johannes).

I disse historiene viste Turner til likheter og paralleller, men også særlig til der Gud overrasket partene med å gjøre ting på en annerledes måte enn det forventningene tilsa. Guds handlemåte ble oppfattet som radikal. Mange tenkte: Men Gud, vi har da aldri gjort det slik før.

Med Jesus, hans evangelium og gudsrike, var det mye nytt: Jesus kom med et kongedømme som ikke var av denne verden, mens forventningene til Messias var en sterk jødisk nasjonalstat med hovedsete i Jerusalem. I hans rike var kongen en tjener for andre, og det brøt med alle tidligere tradisjoner. Men han hadde gode nyheter til alle og spesielt til mennesker med lav status: Jesus reddet de fattige, inkluderte kvinner, helbredet og utrustet syke og urene. Han omfavnet alle i samfunnet. Mennesker som var sett ned på, de på utsiden, ble nå invitert til å komme på innsiden.

Med et glimt i øyet foreslo Laurence Turner at Syvendedags Adventistkirken bør innføre et punkt nr. 29 i Fundamental Beliefs: «Gud overrasker med sine arbeidsmåter!» Han gjør ting på måter vi aldri hadde drømt om, og vi er tjent med å være klar over det, slik at vi kan forkynne evangeliet til moderne mennesker på en måte som gir mening. Jesu kongedømme, Guds rike, og vi som en del av det, kan bli en realitet når vi sammen med Maria og Josef aksepterer dette og sier: «Ja Gud, la oss gjøre tingene på din måte!»

Tilbake til nyhetsarkiv