Meny
Lukk
Adventbevegelsen står på reformasjonens prinsipper, og ser på seg selv som arvinger av reformasjonen.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Aksjon Facebook 2018

Sosiale medier.

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2018. Sosiale medier representerer en unik plattform for å møte mennesker vi ellers aldri kommer i kontakt med.

Adventist-Norges sjenerøse bidrag i den årlige Aksjon Facebook-kampanjen setter tusenvis av mennesker i direkte kontakt med Adventbudskapet via strømmetjenester på  www.hopechannel.no:

 • Web-TV
 • OnDemand
 • Samsung Smart TV
 • VideoPodcast i HD-kvalitet
 • Hope Channel app for smarttelefoner og nettbrett

Aksjon Facebook 2018

I forberedelse til 2018, viser vi til vedlagte giro i novemberutgaven av AdventNytt. 100 % av innkomne pengegaver i november og desember 2017 er øremerket  Aksjon Facebook 2018, slik at Adventist-Norge avgjør omfanget av kampanjen.

Luther 500

Aksjon Facebook 2018 markedsfører TV-serien «Luther 500».Serien forteller den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller og befridde folk fra kirkens knugende makt.

Martin Luther var både sint og skuffet da han spikret sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1517.

 • Luther var sint fordi biskoper og prester misbrukte sine maktposisjoner.
 • Luther var sint fordi kirken påsto at bare paven hadde myndighet til å tolke Bibelen.
 • Luther var sint fordi kirken nærmest la ut frelse for salg gjennom avlatshandelen.

Ingen andre oppslag har hatt den samme betydning for utviklingen i Europa. Gjennom en serie programmer gir vi deg innblikk i bakgrunnen for reformasjonen, og vi forklarer betydningen av reformasjonen for oss i moderne tid.

Sola scriptura  
Luther insisterte på at mennesket ikke kan gjøre seg fortjent til det evige livet. Ingen ting av det vi mennesker kan gjøre, er tilstrekkelig for å gi oss del i evigheten. Frelsen er helt og fullt et resultat av Guds ufortjente nåde.

Men Luther var nådeløs i sin kritikk av kirkelig maktmisbruk og de mange krav som ikke hadde dekning i Bibelen. Gjennom en strøm av bøker og pamfletter som ble spredd til hele Tyskland, ble reformatorens tanker spredd til store deler av Europa.

Munken fra Wittenberg ble en korrupsjonsjeger av Guds nåde. Han fikk et stort og begeistret publikum, og vi nyter godt av hans samfunnskritikk den dag i dag.

TV-produksjonen

Programlederne i «Luther 500», Tor Tjeransen og Widar Ursett, tar oss med til de sentrale reformasjonsbyene i Tyskland. De trekker linjene fra middelalderen til moderne tid.

Serien på 10 programmer er produsert av Hope Channel Norge og inneholder følgende titiler:

 1. Forfallet må stoppes
 2. Rabalderet begynner
 3. Korrupsjonsjeger av Guds nåde
 4. Radikal bibelbruker
 5. Radikal bibeloversetter
 6. Troen alene
 7. Nåden alene
 8. Kristus alene
 9. Rasende reformator
 10. Kristus mot antikrist

Hva med deg?

Adventbevegelsen står på reformasjonens prinsipper slik disse er uttrykt i begrepene Skriften alene, Kristus alene, troen alene og nåden alene, og ser på seg selv som arvinger av reformasjonen.

Facebook-kampanjer er et redskap som gjør det umulige mulig. Ved kun et tastetrykk kommer mennesker i berøring med Adventbudskapet. Bli med i innspurten i verdens historie og bidra til at evangeliet om Jesus Kristus når ut «på torget» der folk flest befinner seg anno 2018, sosiale medier!

Facebook-kampanjen gjennomføres kun én gang i året. Benytt anledningen til å vise en personlig og handlekraftig respons til Jesu misjonsbefaling.  Bruk kontonummer 3000.30.37777 for å gi din gave til Aksjon Facebook 2018!

Tilbake til nyhetsarkiv