Lukk
Sankt Katarinaklosteret ved foten av Sinaifjellet, der Konstantin von Tischendorf fant Codex Sinaiticus.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Aksjon Facebook 2020

Din gave kan gjøre det umulige mulig.

Sosiale medier
Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier i 2020. Sosiale medier representerer en unik plattform for å møte mennesker vi ellers aldri kommer i kontakt med.

Adventist-Norges sjenerøse bidrag i den årlige Aksjon Facebook-kampanjen setter tusenvis av mennesker i direkte kontakt med adventbudskapet via strømmetjenester på www.hopechannel.no.

Aksjon Facebook 2020
I forberedelse til 2020, viser vi til vedlagte giro i novemberutgaven av Adventnytt. 100 % av innkomne pengegaver i november og desember 2019 er øremerket Aksjon Facebook 2020, slik at Adventist-Norge avgjør omfanget av kampanjen.

Codex Sinaiticus
I 1844 kom en ung professor fra universitet i Leipzig til klosteret ved foten av Sinaifjellet i Egypt. Konstantin von Tischendorf var på leting etter gamle bibelmanuskripter. Han fant en påkostet og eldgammel bok som i dag regnes for å være en av de to viktigste manuskriptene av Det nye testamente.

Boken Tischendorf fant, har fått navnet Codex Sinaiticus, som rett og slett betyr «boken fra Sinai». Boken ble trolig laget så tidlig som omkring 325 e.Kr. Tidligere hadde bibelmanuskript alltid blitt skrevet på ruller. Den nye teknologien med å lage bøker, gjorde at man kunne skrive på begge sider av arket og bla fram og tilbake.

Tischendorf fortalte at han fant boken i en papirkurv og at munkene brukte arkene til å fyre opp i peisen med. Munkene i Sankt Katarinaklosteret forteller en helt annen historie. De sier at boken hele tiden var regnet som et viktig manuskript og var katalogisert i deres bibliotek. Dette biblioteket har verdens nest største samling av verdifulle manuskript fra oldtiden.

Film om bibelmanuskript
Et filmteam fra Hope Channel Norge har besøkt klosteret ved foten av Sinaifjellet og snakket med dagens bibliotekar. De har også intervjuet en norsk ekspert på gamle bibelmanuskript.

I første halvår av 2020 kommer filmen om et av verdens viktigste bibelmanuskript. Produksjonen er et samarbeid mellom Det Norske Bibelselskap, Bibelselskapet i Egypt og Trans-Europeisk Divisjon.

Hva med deg?
Facebook-kampanjer er et redskap som gjør det umulige mulig. Ved kun et tastetrykk kommer mennesker i berøring med adventbudskapet. Bli med i innspurten i verdens historie og bidra til at evangeliet om Jesus Kristus når ut «på torget» der folk flest befinner seg anno 2020, på sosiale medier!

Bruk giroen i novemberutgaven av Adventnytt i 2019 eller send din pengegave til kontonr.: 3000.30.37777! Merk innbetalingen med «Aksjon Facebook 2020»!

Tilbake til nyhetsarkiv