Meny
Lukk
Foto: ADRA

Alle barn. I alle land. På skolen!

262 millioner barn og ungdommer i verden går ikke på skole. Til tross for dette vet vi at barn i alle land har rett til å være på skole og få tilgang til kvalitetsutdanning.

Foto: ADRA

Kvalitetsutdanning betyr blant annet at barn faktisk skal lære noe på skolen – og at alle barn, uansett funksjonsevne inkluderes i klasserommet og får lov til å lære etter sine forutsetninger. Hele 80 % av alle med nedsatt funksjonsevne bor i dag i utviklingsland.

ADRA Norge jobber i seks av verdens fattigste land med å gi skolegang til barn og ungdom – og utdanne lærere. Landene er sårbare på grunn av krig og konflikt, men barna og ungdommene fortjener en framtid. Det vil vi fortsette å gjøre noe med – i Myanmar, Sør-Sudan, Somalia, Etiopia, Niger og Mali.

Barn og ungdom som ikke går på skole, er sårbare for moderne slaveri; menneskehandel, tvangsarbeid og å bli rekruttert til militante grupperinger. De risikerer å måtte arbeide uten lønn under uakseptable arbeidsforhold – eller å giftes bort som barn og bli gravide som unge tenåringer.

Ønsket om at alle barn skal få gå på skole er en anerkjennelse av det enkelte barns verdi og potensiale. Alle barn er skapt av Gud og uendelig verdifulle i hans øyne. De fortjener mulighet til å leve et liv med mening og hensikt – fri fra utnyttelse og fattigdommens lenker.

Hvis alle jenter i verden fikk lov til å gå på skolen og fullføre videregående skole ville det være 64 % færre tenåringsekteskap og 59 % færre ungdomsgraviditeter. Jenter som får gå på skolen vil tjene 45 % mer enn en kvinne uten utdanning. Med utdanning, vil hun makte å ta bedre vare på barna sine og støtte dem i løpet av skolegangen. Generasjonene som følger vil dra nytte av utdannelsen til denne ene jenta.

Sist uke lanserte det globale ADRA-nettverket i samarbeid med Adventistkirken internasjonalt, en bevisstgjøringskampanje knyttet til utdanning. Kampanjen heter på engelsk: Every child. Everywhere. In school. Alle barn i verden skal gå på skolen.

Selve kampanjen skal vare over lengre tid og bestå av flere komponenter. I første omgang ber vi menighetene i hele verden om å være med og skrive under på ADRAs underskriftskampanje for barns rett til skolegang. Målet er 1 million underskrifter innen 16 måneder – og du kan skrive under nå ved å klikke nettsiden www.adra.org/inschool – dersom du er over 13 år.

Bærekraftsmålene, særlig bærekraftsmål fire, sammen med barnekonvensjonen, viser hvor viktig utdanning er i kampen mot fattigdom i verden. Adventistkirken har alltid hatt fokus på barn, ungdom og viktigheten av utdanning. Underskriftskampanjen er ett av flere globale tiltak som vil følge for å solidarisk å rette søkelyset på de mange millioner barn og unge i verden i dag som ikke får mulighet til å gå på skole.

Tilbake til nyhetsarkiv