Meny
Lukk
Til tross for at vi ikke kan samles til gudstjenester, vil vi feire sabbat i takknemlighet for Guds nåde.
Foto: Petter Olaf Vetne/ADAMS.

Alternativ til gudstjenester

Tilbedelsen på sabbaten er et høydepunkt i uken for syvendedagsadventister. I disse koronatider må vi tenke alternativt om hvordan vi sørger for næring til troen.

Sabbaten kommer til oss hver fredag kveld. Som en oase i tiden gir sabbaten oss mulighet til å styrke forholdet til vår himmelske far. Sabbatsskolen for store og små samt gudstjenesten for hele familien er viktige ingredienser i adventisters feiring av sabbaten.

Til tross for at gudstjenester er avlyst som ledd i den nasjonale dugnaden for å bremse spredningen av koronaviruset, kommer sabbaten til oss, også denne uken og de neste.

Vi skal feire sabbat, selv om vi må gjøre det på andre måter enn vi har vært vant til å gjøre det. Nedenfor gir vi deg noen alternative måter å feire sabbat, men først en oppfordring til bønn for land og folk.

Bønn for alle berørte av viruset

La oss be for alle dem som er syke av COVID-19, dem som er i karantene og deres familier. Må han som er den store lege gi både helse og fred til alle berørte.

Bønn for helsepersonell

I denne situasjonen bærer alle ansatte i helsetjenesten et stort ansvar. Vi ber om at Gud må beskytte dem fra smitte og gi dem styrke i den tjenesten de står i.

Bønn for landets myndigheter

Paulus oppfordrer oss til å «Be for konger og alle i ledende stillinger.. (1 Tim 2,2). Dette er ekstra viktig i krisetider. Be om at regjeringen og helsemyndighetene må skjermes for sykdom og ta kloke avgjørelser.

Takk Gud

Takk Gud for at hans nåde er ny over oss hver morgen, for at vi bor i et land med god ledelse og et godt helsevesen.

 

Alternativ til samling i kirken

Det er mange ting du kan gjøre for å få åndelig påfyll, selv om du ikke kan delta på gudstjeneste.

Sørg for å gi barna en god opplevelse av sabbaten. La barnas sabbatsskole hjemme få en sentral plass i familiens sabbatsfeiring. Materiellet for barn ligger på SABUs hjemmesider.

Hope Channel har en programserie for barn: Faktisk Fantastisk.

Kanskje barna vil sjekke Hope Channels barneprogram Faktisk Fantastisk.

Du kan se sabbatsskoleprogrammene på Hope Channel. Programmene fra Hope Channel med samtaler basert på bibelstudiene av Daniels bok kan bidra til å gi deg innspill fra andre.

Du kan lese bibelstudiet fra ditt studiehefte alene eller sammen med familiemedlemmer. Kanskje vil du invitere noen venner til å ha bibelstudium sammen med deg. Du kan lytte til bibelstudiet opplest.

Lokale pastorer og forstandere kan organisere samtaler om bibelstudiet via tjenester på nett. Noen aktuelle løsninger for videokonferanser er:

GoToMeeting

TeamViewer

Zoom

 

Disse kirkene strømmer forenklede gudstjenester:

Bergen Kl 11.30

Taler: Arne-Kristian Andersen

Tittel:

https://www.youtube.com/watch?v=FqfSMgxOJKo#action=share

Tyrifjord Kl 11.45

Taler: Vær ikke redd

http://taler.sdak.no/tyrifjord/

https://www.youtube.com/channel/UCvCH7dtZyASCw3GsQ7_Fobw

Moss Kl 11.45

Taler: Christian Arildsen

Tittel: I avmaktens lenke

http://taler.sdak.no/moss/

Sandnes Kl 11.15

Taler: Kurt Skogland

Tittel: På grensen

https://www.youtube.com/channel/UCGnDnqKcZhzftoAdr7MYG2g

Ulsrud Kl 11.45

Taler: Øystein Hogganvik

Tittel: Abraham sin trosreise

https://www.youtube.com/channel/UCKVWkF0xd1cahrMFXg8ZMBw

http://taler.sdak.no/ulsrud/

 

 

Tilbake til nyhetsarkiv