Tyrifjord videregående skole var 16. september, vertskap for ca. 100 alumner. Den tredje lørdagen hver september, inviterer skolen tidligere elevkull for å jubilere. De som tok artium for 10-, 20-, 25-, 30-, 40-, og 50 år siden får på den måten anledning til å møtes og fornye gammelt vennskap. I år kom også en gruppe som feiret 55-års jubileum.

Skolens rektor, Styrkår Dramstad, ser disse jubileene som et bevis på at mottoet deres stemmer med virkeligheten.

– Det vennskapet som oppstod da de gikk her er så verdifullt at de vil møtes igjen og dele erfaringer og minner. Dette tydeliggjør slagordet vårt, «Fordi vennskap varer».

Jubileumsgudstjenesten i år ble holdt av koret Levende Liv, en gruppe på fem ektepar som også møtte hverandre i studietiden for «veldig mange år siden», og som har sunget sammen siden da. Deres program skiftet mellom sang, sketsjer, dialoger og tekstlesninger, under det småkryptiske temaet: Nådig nærhet.

For en som har vokst opp på 70-tallet var det lett å kjenne igjen kommunikasjonsstilen på fremføringen, med variasjon i formidlingsmetoder, og åndelige, moralske dannelsesviser. Det var fristende å synge med: «Høyt under taket… dam dubi dam…».

Tekstforfatter til alle sangene, Bjørn Olav Nordahl, pekte på at Gud forholder seg til mennesker på en annen måte enn vi ofte gjør. Selv om vi tidvis vegrer oss mot den type kontakt som krever noe av oss, har ikke Gud de samme betenkelighetene.

– Gud velger det motsatte av det vi gjør. Han velger nærhet, for det er det eneste som virker.

Hvis nærhet er truende, kunne koret «fortelle» oss at «Det er bedre å ha elsket og tapt enn aldri å ha elsket i det hele tatt» – Alfred Lord Tennyson.

Etter gudstjenesten gikk feiringen som planlagt, med lunsj, mimring og samvær, og bankett på kvelden.