Meny
Lukk
Sigve Tonstad snakket om nødvendigheten av å lese Bibelen, de ferdighetene som kreves for å lese med forståelse og de store belønningene som venter på dem som leser.
Foto: Carl-Fredrik Hammersland

Årsmøte 2018 i VND

Forventninger til Jesu gjenkomst var gjennomganstemaet for barna og ungdommene under årsmøtet i Vestnorsk distrikt.

Hvilke forventninger har du om Jesu gjenkomst? Det var et av spørsmålene som ble tatt opp med tenåringene som deltok på årsmøtet i Vestnorsk distrikt helgen 25. og 26. mai. Syvendedags Adventistkirkens Barne- og ungdomsforening – SABU hadde ansvaret for programmet for barna og de unge. Temaet for dem var Jesu gjenkomst.

Som vanlig var det spennende aktiviteter med høy kvalitet medarbeiderne i SABU hadde lagt opp til. Programmet for tenåringene begynte allerede fredag ettermiddag med samling hjemme hos Anne Lise og Troy Tompkins. Omkring 30 tenåringer fikk seg i et forfriskende bad i et vann i nærheten av hjemmet til Tompkins. Utover ettermiddagen var det allsang og andakt på terrassen. Ungdommene sang så det ljomet utover nabolaget. Etter tegnestafett med bibelske tema vanket det både pizza og kake.

Barnas supersabbat

Sabbats formiddag hadde både barna og tenåringene separate gudstjenester der aktiviteter og forkynnelse var tilpasset aldersgruppene. Melissa Myklebust og Jonathan Fosse hadde ansvaret for gudstjenesten for tenåringene, mens Harald Giesebrecht og Gry Beate Marley tok seg av programmet for barna. Willy Aronsen dukket opp med et innslag for begge aldersgrupper. Han oppfordret ungdommene til å være kvalitetsbevisst i de mange valgene man tar i livet.

Vi kan være helt trygge på at Jesus vil komme igjen.

Aronsen minnet om at vi kan være helt trygg på at Jesus vil komme igjen. Jesus har nemlig betalt en enormt høy pris for å kjøpe oss fri til fellesskap med ham. Vi kan være sikker på at han kommer for å hente det han har kjøpt.

Om ettermiddagen bød SABU på en aktivitetsløype med 12 poster. På hver post i den såkalte festløypa kunne barna samle en av grunnsteinene til Det nye Jerusalem. De som gjennomførte aktivitetsløypa, fikk solbriller med SABU-logo som premie.

For både barna og de voksne er det verdifullt å møte andre adventister på slike fellesskapshelger.

Les Bibelen

Sigve Tonstad var taler for de voksne. På de tre møtene var tematikken «Lykkelig den som leser…», en tanke hentet fra Åpenbaringen 1:3. Tonstad snakket om nødvendigheten av å lese, de ferdighetene som kreves for å lese med forståelse og de store belønningene som venter på dem som leser.

Tonstad tok med seg forsamlingen inn i dybdelesning av noen bibelske historier som kan virke vanskelige, ja, endog uforståelige for den overflatiske leser. Ofte kan forklaringen på bibelhistorier vi finner underlige, ligge gjemt andre steder i Bibelens begreper, kultur og skikker.

I fortellingen om Jesus som kommer gående på Gennesaretsjøen mens disiplene ror for harde livet i motvinden, forteller Markus at Jesus «ville gå forbi dem» (Markus 6:48). Inntrykket vi lett blir sittende med er at Jesus ville gjemme seg, at han ikke ønsket å gi seg til kjenne for disiplene. Men vi får en helt annen forståelse av fortellingen når vi leser den i lys av fortellingen der Herren «går forbi» Moses for å åpenbare sin storhet og forsikre om hjelp (2 Mosebok 33:19).

– Jeg fikk et veldig stort utbytte av Tonstads forkynnelse og undervisning, forteller Øyvind Gjengstø, distriktslederen for Vestnorsk distrikt. Dette ga meg en nøkkel til å forstå ting som tidligere har vært vanskelig å forstå.

Under gudstjenesten på sabbaten var det også en forbønnshandling for pastor Damiano Tallini. Med det ble det markert at praktikumtiden er tilbakelagt og Tallini går nå inn i regulær pastortjeneste. Som vanlig var det en høytidelig markering av menighetens tillit til en pastor og forbønn for det oppdraget Tallini skal utføre for menigheten. Det var unionsleder Victor Marley som ba innvielsesbønnen. Sammen på plattformen under forbønnshandlingen var det både forstandere fra Sandnes og Stavanger, der Tallini er pastor, og andre pastorer.

Årsmøtene i VND byr alltid på musikk av høy kvalitet. Så også i år. Vestnorsk distrikt har mange medlemmer som er til stor velsignelse i menigheten med sine musikalske talenter.

Se bildegalleri.

Tilbake til nyhetsarkiv