Meny
Lukk
Drøyt 80 personer var samlet til NNDs årsmøte. Der fikk de høre fire forskjellige perspektiver på hvordan vi kan se på andre med Jesu øyne. Kenneth Bergland snakket om hvordan Jesus så på mennesker med annen etnisk bakgrunn.
Foto: Andrew Campbell/ADAMS

Årsmøte i NND – «Med Jesu øyne»

Jesu holdning til annerledeshet kan tidvis overraske og sjokkere.

«Med Jesu øyne» var temaet for NNDs Årsmøte i Tromsø den 31. mai og 1. juni, der mer enn 80 personer var samlet til to dager med inspirasjon. Fire forkynnere ga forsamlingen like mange perspektiver på hvordan Jesus så på andre. SABU hadde program for barna og tenåringene, mens de voksne var med på et program med sang, forkynnelse og gruppesamtale.

Med Jesu øyne på personer av annen etnisk bakgrunn

Kenneth Bergland, pastor i Vesterålen, tok opp spørsmålet om hvordan Jesus så på personer av annen etnisk bakgrunn. Jesus så aldri ned på folk av andre nasjonaliteter og gikk så langt som å omtale en utlending som bedre enn sitt eget folk (Matteus 8:10-12).

Personer med annen etnisk bakgrunn bruker gjerne annet krydder i maten enn nordmenn, snakker et språk vi ikke forstår, har andre klær enn oss, ser noe annerledes ut og vektlegger andre verdier enn oss. Når vi vurderer personer med annen etnisk bakgrunn ut fra vår egen navle, er det derfor lett å nedvurderer dem på grunn av deres annerledeshet, fordi vi ser på oss selv som normalen. Men det samme kan de gjøre fra sitt perspektiv, og hvem av oss er da egentlig standarden?

Det som skal bestemme vår holdning til andre personer, også de med en annen etnisk bakgrunn, er hvordan Gud ser på dem.

Hvordan Jesus så på disiplene

Unionsleder Victor Marley fokuserte på hvordan Jesus behandlet sine disipler. Jesus kom til jorden med det viktige budskapet om at Guds rike var kommet nær, og han valgte 12 disipler til å forkynne budskapet. Det merkelige med dem han valgte, var hvor lite bemerkelsesverdige de var. De imponerte bare med deres evne til å forbli i uforstand. I tillegg passet de ikke særlig godt sammen. Selotene og tollerne var nærmest bitre fiender, men Simon og Matteus ble likevel kalt av Jesus til tett samarbeid. Det var disse 12 Jesus sendte ut for å forkynne et budskap de knapt forsto selv.

Jesus valgte tydeligvis å ikke se på begrensningene deres. Han mente at de kunne gjøre samtidig som de lærte. Han så i dem et hellig folk (1 Peter 2:9). Det viser oss at misjon må være relasjonsorientert. Vi trenger ikke å kreve at folk må bli som oss før de kan høre til.

Jesus velger å se på oss som medarbeidere lenge før vi fortjener det. Hvordan skal vi da velge å se på hverandre?

De marginaliserte

Lederen for distriktet, Tom Angelsen, tok utgangspunkt i historien om kvinnen grepet i ekteskapsbrudd (Johannes 7:538:11). Kvinnen sto dømt for noe av det mest skammelige man kunne gjøre på Jesu tid. Det var ikke bare synd mot Gud, men et svik mot hele samfunnet. Men Jesus viser henne nåde istedenfor dom, ved å vise at ingen er uskyldige. Ofte vektlegges det at Jesus sa «synd ikke mer», men han sa også «gå bort». Men hvor kunne hun gå? Hun kunne ikke gått hjem til familien eller til synagogen, fordi alle mente at hun fortsatt var skyldig. Uten noe sted å gå, kunne hun ha kommet til oss?

Kan folk som kjenner seg utestengt fra samfunnet i vår egen tid, komme til menigheten vår og føle seg velkomne?

De som tror og lærer annerledes

Reidar Olsen, pastor for Harstad menighet, utfordret forsamlingen til å vurdere hva slags holdning Guds folk skal ha til de som tror annerledes. På Jesu tid var jødedom preget av pluralisme, men Jesus valgte å være inkluderende. Han dro over til den andre siden av Gennesaretsjøen til de som trodde annerledes, og han var sammen med alle slags folk som ville blitt omtalt som tvilsomme. Han lærte at Gud ønsker mangfold i enhet, og at han «har andre sauer, som ikke hører til denne flokken» (Johannes 10:16).

Guds folk er ikke nødvendigvis avgrenset til ett kirkesamfunn. Vi er ikke de eneste som har noe å bidra med. Selv om vi er forskjellige, har vi mye felles.

Årsmøtet i Nord-Norge ble avsluttet med helgens temasang som også var en oppmuntring til å se «Med Jesu øyne»:

La oss fylle vår jord med litt himmel,
La folk merke hva Gudsriket er!
La os angripe ondskap med godhet,
Leve himmelens livsstil alt her.

Tilbake til nyhetsarkiv