Meny
Lukk
Barnekoret fra Adventistkirken i Hønefoss gledet mange da de sang på Kuben, et kjøpesenter i byen, før jul. I menigheten i Hønefoss, der er «Alle engasjert».
Foto: Daniel Pel/ADAMS

Barnekonsert: «Lys i mørket»

Barn sprer mye lys og varme på Kuben kjøpesenter og Hønen Bo- og Mestringssenter.

I Hønefoss Adventistkirke har vi begynt med en tradisjon som jeg helhjertet kan anbefale: Barnemisjon. Vi møtes i hjemmene, har andakt, synger og spiser sammen – og barna har et mål: De skal spre Jesu kjærlighet.

I fjor hadde vi konsert på Hvalsmoen Transittmottak. Det var virkelig hyggelig! Det var så stor giverglede, vi hadde mer enn nok gaver til alle som kom. Barna sang av hjertens lyst om Jesus, verdens lys. Forsamlingen var bergtatt, flere satt med tårer i øynene, og viste sin takknemlighet med klemmer og varme håndtrykk.

I år sang barna på Kuben kjøpesenter. Vi hadde med innpakkede tegnebok-bibler og fargestifter som gaver til de minste tilskuerne, og Slektenes Håp og Veien til Kristus til de voksne. I tillegg bød vi på varm vegan carob-drikk. Det var morsomt å se besøkende barn ligge på gulvet og fargelegge bibelhistoriene mens de lyttet til sangen, og voksne sitte på benkene og lese Veien til Kristus.

Ved Hønen Bo- og Mestringssenter, et senter for blinde i Hønefoss, fikk brukerne et varmt musikalsk møte med barnekoret fra Adventistkirken i Hønefoss. Foto: Daniel Pel.

Vi kalte ‘konserten’ vår «Lys i mørke». Under øvingene i hjemmene snakket vi om hvem som ellers kunne trenge en spesiell oppmuntring i mørketiden. Høyenhall opptreningssenter og Hønen Bo- og Mestringssenter (samlingssted for blinde) ble foreslått. Barna laget overraskelser til beboerne, og etter konsertene fikk de anledning til å hilse på dem og gi dem en oppmuntring.

Det er et ordtak som sier «den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad». Jeg tror det er viktig for barna våre å kjenne at de har en oppgave – at misjonsånden, lengselen etter å være lys for Jesus, tennes fra første stund. Ellen White skriver: «La ikke de unge bli oversett, la dem ta del i arbeidet og ansvaret. La dem oppleve at de kan være til velsignelse for andre. Selv de små barna skulle opplæres til å utføre små kjærlighets- og barmhjertighetshandlinger for dem som er dårligere stilt enn dem selv… Foreldre burde lære opp barna til å verdsette tidens talent. Lær dem at å gjøre noe som vil ære Gud og velsigne menneskeheten, er verdt å streve for. Selv i sine unge år kan de være misjonærer for Gud» (Christian Service, s. 31).

Konsertene har vært en god måte å få «Alle engasjert» i tjeneste for andre.

Tilbake til nyhetsarkiv