Christian Arildsen (24) er programleder. Til daglig er han pastor i Adventistkirken i Moss. Christian er en undrende kar som vil til bunns i troens store spørsmål. Han oppsøker to lærere fra videregående skole. Kanskje de kan hjelpe ham med gode svar?

Det er Atle Haugen og Claes Lundström som i denne serien øser av sin lange erfaring med å forklare troen for unge mennesker. De gir bunnsolide, bibelske svar på spørsmål som hvorfor det onde finnes i vår verden, og hva Bibelen mener når det snakkes om helvete.

«Basert på Bibelen» er en serie på fem programmer.

  • Gud og det onde
  • Helvete
  • Kropp og sjel
  • Skapelsen
  • Lev livet! (forvaltning)

Mange mennesker har et forvrengt bilde av Gud fordi de ikke har fått med seg totaliteten i det Bibelen sier om flere av disse temaene, ifølge Arildsen.

– Gud står ikke der og driver skremselspropaganda. Han elsker selv om vi må ta imot noe som ligner på en straff.

Alt for mange går til Gud fordi de er redde for konsekvensene ved ikke å gjøre det, forklarer Christian Arildsen. Han er opptatt av å gi seerne et utfyllende bilde av hva Bibelen sier om de enkelte temaene.

Tre av seriens programmer berører synet på om kroppen og sjelen egentlig er to adskilte deler som kan eksistere hver for seg. Dualismen er et avgjørende spørsmål innen kristendommen, hevder produsenten for TV-serien, Yngvar Børresen.

– Dette spørsmålet avgjør veldig mye annet av hvordan du tror. Dualismen har vært årsak til ufattelig mye lidelse i verden. Den dualistiske tanken åpner opp for et evig brennende helvete og for spiritismen.

Arildsen er enig, men går et skritt videre i resonementet.

– Alle disse temaene er viktige, men det å ha en riktig forståelse av skapelsen legger fundamentet for alt det som kommer etter.

Programmene har sendestart på Visjon Norge den 12. juni, og på LifeStyleTV den 28. juni. De blir ellers tilgjengelige på OnDemnad på Hope Channel Norge i løpet av sommeren.

De sendes både på LifeStyleTV, TV VisjonNorge og på www.hopechannel.no.

Seerne kan ringe inn for å få manuskriptene til serien.