Meny
Lukk
Koronaviruset sprer seg raskt. Nå må vi gjøre en felles dugnad for å begrense smitten.
Foto: Alissa Eckert og Dan Higgins, Public Health Image Library. CC0.

DNU ber kirker stenge

Adventistkirken vedtar tiltak for å begrense COVID-19.

Artikkelen er oppdatert 12. mars 2020 Kl 13:40.

Ledelsen for unionen og distriktene ber nå kirkene avlyse gudstjenester til etter påske.

Adventistkirken tar helsesituasjonen som har oppstått på grunn av koronaviruset, på stort alvor. Kirken står i en lang tradisjon der forebyggende helse er viktig, og vi har et ansvar overfor både menighetsmedlemmer, ansatte og publikum. Kirkens ledelse har besluttet å gjennomføre forebyggende tiltak som vårt bidrag i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen av COVID-19.

Alle medlemmer oppfordres til å følge godt med på helsemyndighetenes anbefalinger og være nøye med å gjennomføre personlige smitteverntiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet.

Selv om de fleste smittede ikke blir alvorlig syke av COVID-19, kan sykdommen være alvorlig for eldre personer og andre med underliggende sykdom. Derfor ber vi om at alle tar ansvar for å begrense smittespredning.

I tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet skal det gjennomføres en risikovurdering av alle samlinger med flere enn 100 deltakere. Slike arrangement skal godkjennes av kommunale helsemyndigheter. I tillegg ber vi om at menighetene ikke gjennomfører arrangementer med servering av mat.

Følgende tiltak er vedtatt av administrasjonen for DNU og distriktene og gjelder inntil videre:

Tiltak for pastorer og menigheter i Norge:

  1. Menighetene bes avlyse gudstjenester og andre arrangement til etter påske.
  2. Mennesker som ønsker å delta i kirkelige arrangementer, kan tilhøre en risikogruppe for alvorlige konsekvenser ved sykdom, og derfor føle at de må unngå samlinger. Vi ber pastorer i samarbeid med menighetenes ledelse sørge for at slike mennesker også blir ivaretatt.

Tiltak for ansatte ved hovedkontoret:

  1. Ansatte ved Adventistkirkens hovedkontor oppmuntres til hjemmekontor, dersom de har mulighet for det, med mindre frammøte er kritisk for gjennomføringen av oppgaver. Dette skal avtales med nærmeste overordnede.
  2. Ansatte som kommer tilbake fra reiser til områder med vedvarende smitte, skal i 14 dagers karantene hjemme, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette er i henhold til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.
  3. Ansatte som skal gjennomføre intern møtevirksomhet med flere enn fem deltakere skal primært gjøre det via elektroniske kommunikasjonssystemer.
  4. Ansatte skal ikke foreta reiser utenlands som ikke er strengt nødvendige. Utenlandsreiser skal godkjennes av nærmeste overordnede.
  5. Adventistkirken fraråder ansatte å foreta private reiser til utlandet.

Beslutninger angående sommerens arrangementer skjer på et senere tidspunkt.

Situasjonen er i rask utvikling med store forandringer fra en dag til den neste. DNU følger nøye med situasjonen og vil annonsere flere tiltak ved behov.

Vaner som forebygger smitte.

Tiltak for å begrense smitte av coronavirus.

Tilbake til nyhetsarkiv