Meny
Lukk
Foto: Instants/iStock

Bibeldagen 2021

Bibelselskapet vil gi bibler til 5000 familier på Cuba.

Sabbaten 30. januar markerer norske adventistmenigheter bibeldagen. I år er det bibler til Cuba Bibelselskapet samler inn penger til.

Kurv med bibler til kubanske familier!
På Bibeldagen 2021 samler vi inn penger til å gi sterkt etterlengtede bibler til 30 000 mennesker i 5 000 familier på Cuba.

Familiene på Cuba er ofte storfamilier: Tre generasjoner bor ofte under samme tak, gjerne i små boliger. Vi ønsker å gi 5000 slike familier en kurv med bibler.

I kurven finner de en barnebibel og ungdomsbibel til de yngste i familien, en bibel med stor skrift til besteforeldre, en vanlig bibel til foreldrene.

Alain Montano, Bibelselskapets leder på Cuba, forklarer i en video hva pengene fra Bibeldagen skal brukes til.

Hvorfor bibler til Cuba?
Det er ikke mulig å kjøpe bibler på Cuba. Det finnes ingen bokhandlere som selger bibler. Det er bare Bibelselskapet som kan distribuere bibler lovlig.

Bibelskapet har lov til importere bibler som blir gitt som gave fra utlandet. Fra Bibelselskapet spres biblene ut til kirkene og de lokale kristne.

Biblene som distribueres på Cuba, er i sin helhet finansiert med gaver fra bibelvenner i Norge og andre land.

Den eneste måten kubanske kristne kan få en bibel på, er derfor ved at vi gir penger til bibler på Cuba.

Biblene fordeles rettferdig ut fra medlemstall mellom de mer enn 60 kirkesamfunnene på øya, og mellom de 16 ulike geografiske regionene.

Bibelselskapet har et distribusjonssenter i hver av de 16 regionene, slik at kirkene slipper å kjøre helt til Havanna for å hente bibler.

Du finner flere ressurser til Bibeldagen 2021 på Bibelselskapets sider.

Tor Tjeransen har laget en informasjonsvideo til norske menigheter.

I Adventistkirkene i Norge deles kollekten denne sabbaten mellom Bibelselskapet og Norsk Bibelinstitutt.

Tilbake til nyhetsarkiv