Meny
Lukk
Bibelselskapets Paul Erik Wirgenes talte om «Bibelen i krisetider» under Bibeldagen i Vesterålen.
Foto: Kenneth Bergland

Bibeldagen i Vesterålen

Bibelen i krisetider.

Den 4. september gikk menighetene i Hadsel og Sortland kommuner sammen om å arrangere Bibeldagen i Vesterålen. Representanter fra Syvendedags Adventistkirken, Den norske kirke, Pinsemenighetene og Kristent Fellesskap var med som arrangører. Adam Hazel og undertegnede ledet ut i ulike deler av programmet. Nordnorsk distrikt (NND) sponset arrangementet.

Vi inviterte generalsekretær i Bibelselskapet, Paul Erik Wirgenes, til å snakke om «Bibelen i krisetider», relatert til koronapandemien vi står oppe i. Han var koordinator for den psykososiale støttetjenesten etter den største flyulykken i nordnorsk historie ved Torghatten i Brønnøysund i mai 1988. Han har arbeidet med krise og katastrofearbeid, utøvende, som veileder og sjelesørger, i nasjonal kirkelig ledelse, samt gjennom foredrag og skriftlige arbeider.

På ettermiddagen var det rebus for barna i Sortland by, der de måtte løse ulike oppgaver. Oppslutningen rundt dette arrangementet var veldig positiv, og som et resultat er det nå planer om å få til halvårlige samlinger for barnefamilier i området. I flere av menighetene er det ikke så mange barn, og vi tror det er godt for dem å oppleve å møte andre kristne barn i området. Dagen ble avsluttet med en konsert med musikere fra regionen. De fremførte og forklarte hvordan Bibelen brukes i et bredt spekter av salmer. På konserten ble det tatt opp kollekt, og sammen med gaver fra menighetene i området, gir vi kr 20 000,- som gave til Bibelselskapet etter bibeldagen i Vesterålen.

Samlet var det over hundre personer som deltok på ulike deler av programmet. Til å være i Vesterålen, sier vi oss fornøyd med det, selv om vi ser at vi har forbedringspotensial. Vi så at de ulike delene i programmet nådde ulike målgrupper. Vi drøfter nå om vi skal gjøre dette til en årlig tradisjon i regionen.

Tilbake til nyhetsarkiv