Meny
Lukk
De forente bibelselskaper distribuerte 190 millioner bibler eller bibeldeler i 2020.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Bibelen på 66 nye språk i 2020

Til tross for pandemien fikk 707 millioner Bibelen på sitt språk i fjor.

Bibelselskapene i verden klarte å ferdigstille bibeloversettelser på 66 nye språk i 2020. De nye bibelspråkene inkluderer hele Bibelen, Det nye testamente eller mindre bibeldeler. Pandemien skapte utfordringer for bibelselskapene i 2020, men til tross for krevende arbeidsforhold, har 707 millioner innbyggere på kloden fått hele eller deler av Bibelen på sitt morsmål i løpet av 2020. Dette melder United Bible Societies.

I 2020 fikk seks språkgrupper for første gang hele Bibelen oversatt. Fem av disse språkgruppene er i Afrika. I USA ble den Amerikanske tegnspråkbibelen ferdigstilt etter et arbeid som har pågått i 39 år.

Hele Bibelen er nå tilgjengelig på 704 språk som brukes av 5,7 milliarder mennesker. Over 70 % av disse bibeloversettelsene er laget av bibelselskapene innenfor nettverket til De forente bibelselskaper (United Bible Societies).

Det nye testamentet ble tilgjengelig i sin helhet for første gang på 11 nye språk i løpet av 2020. I Nigeria ble Det nye testamente publisert på språkene Epie og Ogbia. Drøyt 200 000 personer snakker Ogbia.

John Okolubo er en av dem som snakker Ogbia.

– Det nye testamente på vårt eget morsmål vil være til hjelp i leseopplæringen og det vil inspirere ungdommen til å forstå Guds Ord, sier Okolubo.

Michael Perreau er generalsekretær i De forente bibelselskaper. Han er opptatt av at bibelselskapene fremdeles har en stor oppgave, til tross for det som er oppnådd på de 75 årene siden De forente bibelselskaper ble stiftet i kjølvannet av andre verdenskrig.

– Fremdeles finnes det flere enn en milliard mennesker som ikke har Bibelen på sitt eget språk. De har ikke Bibelens trøst når de skal komme gjennom livets stormer. Derfor er arbeidet med nye bibeloversettelser så viktig, sier Perreau.

Digital distribusjon stadig viktigere

De forente bibelselskaper er både opptatt av bibeloversettelse og bibeldistribusjon. I 2020 distribuerte nettverket 190 millioner bibler eller bibeldeler. Av dette var 30 millioner komplette bibler, en nedgang på 37 % sammenlignet med 2019. Distribusjonen av Det nye testamente ble redusert med hele 63 % i 2020 sammenlignet med året før.

Av de 30 millionene komplette bibler som ble distribuert i 2020, var 38 % digitale utgaver. Det er en økning på 13 prosentpoeng fra 2019 og viser hvor viktig den digitale distribusjonen av bibler er.

På den årlige bibeldagen inviteres menigheter over hele landet til å bidra til å finansiere bibelspredning blant mennesker som ikke har økonomi til å betale full pris for en bibel. I 2022 markeres bibeldagen den 12. februar i landets adventistkirker. Det er bibeldistribusjon i Ukraina som er fokus for bibeldagen 2022.

Tilbake til nyhetsarkiv