Lukk

Bibelstudier 3. kvartal 2020

I Lukas 15 skildres Han som den gode hyrden som leter etter fortapte sauer, en kvinne som leter etter sølvmynten fra medgiften, og en gammel far som løper sin fortapte sønn i møte.

Ellen White skriver: «Frelsesplanen ble lagt før verden ble skapt. Kristus sto ikke alene i dette vidunderlige tiltaket for å frikjøpe menneskene. Før verden ble skapt, avtalte Faderen og Sønnen at hvis mennesket var utro mot Gud, ville Kristus, som er ett med Faderen, ta overtrederens plass og lide den rettferdige straffen som måtte ramme ham.» – The Advent Review and Sabbath Herald, 15. november 1898.

Tenk på det! Vi har privilegiet og ansvaret så vel som gleden ved å samarbeide med Jesus Kristus i hans misjon. Det er dette bibelstudiene handler om i 3. kvartal 2020.

Tilbud til seerne:

  • 5 første får gratis bibelstudiehefter
  • 5 første får gratis «Alle engasjert» bøker
  • Gratis katalog fra Norsk Bibelinstitutt

Medvirkende: Reidar J. Kvinge, Solveig Krusholm, Willy Aronsen
Produsenter: Silja Leknes, Sindre Hammersbøen
Programredaktør: Reidar J. Kvinge

De første episodene i TV-serien «Bibelstudier – Vinn venner for Gud» er nå tilgjengelig OnDemand på http://www.hopechannel.no/.

Direktelink til episodene: http://www.hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/bibelstudier-vinn-venner-for-gud/.

Serien suppleres fortløpende i 3. kvartal 2020.

Tilbake til nyhetsarkiv