Meny
Lukk
Mange mennesker i Kina har ikke råd til å kjøpe en bibel. Denne kvinnen er lykkelig over å motta en gratis bibel. På Bibeldagen 8. februar kan du være med å hjelpe mennesker i Kina til å få en bibel.
Foto: Hans J. Sagrusten/Bibelselskapet

Bibler til Kina

Med over en million nye kristne i Kina hvert år, er behovet for bibler eksplosivt.

I Kina er det et stort behov for bibler til den kristne befolkningen. Bibeldagen markeres i adventistkirkene sabbaten 8. februar. Da kan du gi en gave som gjør det mulig for mennesker i Kina med lav inntekt, å skaffe seg en bibel.

Bernt G. Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet. Han forklarer behovet for bibler på denne måten: «Ingen vet med sikkerhet hvor mange kristne det er i Kina og anslagene varierer mellom 90 og 130 millioner, noen mener det kan ligge høyere enn det. Uansett bor flertallet, rundt 70%, av de kristne på landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina planlegger å trykke 3-4 millioner bibler for Kina i 2020.»

Papir til en bibel koster 10 kroner. På Bibeldagen kan du være med å betale for papir til mange bibler. Sammen kan vi gi et stort bidrag til dette viktige bibelarbeidet i verdens mest folkerike land.

Her kan du se en video der Kue Wee Seng, leder for De forente bibelselskapers arbeid i Kina, forteller om bibelbehovet i Kina.

Fakta om Kina:

  • Verdens mest folkerike land, estimert antall innbyggere: 1,4 milliarder mennesker.
  • Kina består av 22 provinser og flere regioner med indre selvstyre.
  • Landet har 56 nasjonale folkegrupper. Den største gruppen er Han-kinesere.

Last ned PowerPoint til bruk under gudstjenesten!

Tilbake til nyhetsarkiv