Lukk
Reimar Vetnes nye bok, Jesus i Johannes' Åpenbaring, kan nå fås på Norsk Bokforlag.
Foto: Carlos Tenold

Bokannonsering

Jesus i Johannes’ Åpenbaring.

Reimar Vetnes bok, Jesus i Johannes’ Åpenbaring, har blitt oversatt til dansk og kommet på lager hos Norsk Bokforlag. Her er litt bakgrunn om boka.

Reimar, din bok kom ut på engelsk i 2016. Hvorfor skrev du boka i sin tid?

Jeg var i 2016 godt i gang med å skrive en kommentar over Johannesevangeliet for Generalkonferensen, men skrivearbeidet ble litt ensformig – vers etter vers etter vers – så jeg hadde behov for et annet skriveprosjekt en stund.

På det tidspunkt underviste jeg på Pacific Union College i California og hadde nettopp holdt en offentlig møteserie i Albuquerque i New Mexico, basert på Johannes Åpenbaring. Jeg fikk en bokredaktør til å lytte gjennom opptakene fra møteserien, transkribere innholdet og redigere det til et bokmanus. Så gikk jeg selv gjennom og forbedret språket, og la til stoff som jeg ikke hadde tid til på møtene.

Så hvis boka er litt muntlig i formen, er dette forklaringen.

Kan du gi et kort resyme av boka?

Boka er en innføring i Johannes Åpenbaring og gjennomgang av ca. halvparten av kapitlene i Bibelens siste bok. Noen kapitler i Åpenbaringen er vanskeligere å fortolke enn andre, og noen har jeg personlig ikke forsket nok på til at jeg tør skrive om dem. Så de delene av Åpenbaringen som er med i boka, er i mine øyne de viktigste og de letteste å forstå.

Det er jo utgitt mange bøker om Åpenbaringen. Hvorfor enda ei bok?

I forhold til hvor viktig Johannes Åpenbaring er for adventistteologi, synes jeg adventister skriver for få bøker om emnet. Ikke minst er det lite tilgjengelig på norsk og dansk. Her i Danmark har mange menigheter Uriah Smiths fortolkninger fra 1800-tallet liggende fremme tilgjengelig for besøkene i kirka. Det viser hvor desperat vi trenger å studere og skrive mer om emnet.

For eksempel skriver Uriah Smith at det Ottomanske Riket er den store endetidstrussel for Guds folk. I dag er det vel kun Erdogan som er overbevist om en ottomansk dominans på verdensscenen. Vi har utviklet vår forståelse av profetiene siden 1800-tallet. Uriah Smith er også tung å lese for dagens mennesker.

Mitt håp er at dette er ei bok som man i Danmark kan gi til besøkende og kontakter. I Norge er det vel ikke like naturlig å gi bort en dansk bok til kontakter, men jeg håper mange adventister i hvert fall vil bestille boka og lese den selv, og bli begeistret for Åpenbaringen.

Så boka egner seg for ikke-adventister?

Boka er for alle som ikke føler seg helt hjemme i Åpenbaringen og syns den er vanskelig å forstå, enten man er adventist eller ikke. Alle som leser den er kanskje ikke enige i alt som står der, men jeg har prøvd å gi et intellektuelt redelig forsvar for våre adventist-fortolkninger. Jeg prøver å forklare alle symbolene og begrunne fortolkningene logisk, ikke bare komme med påstander om hva ting betyr.

Noen argumenter i boka er også helt nye. For eksempel inneholder boka Kenneth Jørgensens argumenter for hvorfor de 7 menigheter i Åpenbaringen 2-3 er tidsperioder og ikke bokstavelige lokale menigheter i det første århundre. Det har faktisk ingen av våre forskere prøvd å argumentere for før Kenneth gjorde det. Den berømte DARCOM komiteen etter Desmond Ford hoppet helt over spørsmålet.

Hvordan behandler du temaer som pavemakten og katolikkene?

Den kristne kirkes frafall er en viktig del av profetiene i Daniel og Åpenbaringen, og her må vi tenkte gjennom hvordan vi presenterer tingene. Noen adventister kritiserer katolikkene og andre kristne på en måte som gjør at andre ikke hører på oss. De synes så adventistene er en fanatisk sekt som fordømmer alle andre. Andre adventister gjør det motsatte og tør ikke forkynne om profetiene, og synes all kritikk av andre er upassende. Mange pastorer og forstandere har ikke holdt prekener om Daniel og Åpenbaringen på år og dag.

Men Gud har alltid kritisert sin menighet på jorda når den falt ifra – for å få den til å våkne opp og reformere seg. Kirkens frafall er så tragisk fordi vranglære, maktmisbruk og synd har gitt et feil bilde av hvem Gud er. Å peke på kristenhetens feil er nødvendig, men jeg mener vi bør ha et mer inkluderende språk i vår kritikk av kirkens historie.

Kirkehistorien er vår felles arv på godt og vondt. Profeten Daniel i sin bønn i kapittel 9 inkluderer seg selv i Israels frafall, selv om han personlig ikke var skyld i alt sammen, og det samme bør vi gjøre. Ingen av oss står rene og uskyldige foran Gud. Jeg bruker noen ganger ord som «pavemakten» og «katolikkene» i boka, men jeg bruker ordet «vi» enda mer. Som i vi kristne tabbet oss ut her, vi svek Gud med dette frafallet i kirkehistorien.

Er det ellers noe kontroversielt i boka?

Adventist-forskere som sysler med Åpenbaringen i dag er relativt enige om de store trekk i fortolkningene. Boka er ganske representativ for mainstream adventistisk forståelse av profetiene. De sju riker i Åpenbaringen 17 er derimot et eksempel på en reell uenighet om sentrale vers.

Åpenbaringen 17:10 sier at «fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund». Noen iblant oss – Paulien, Stefanovic, Ekkehardt Müller – mener at de fem riker i fortiden er Assyria til og med Grekenland, at den sjette i nåtid er Romerriket, og at den sjuende som «skal bli værende bare en kort tid» er Romerkirken. Men Romerkirken var jo den lengste av alle maktene, så den fortolkningen funker rett og slett ikke. Jeg har vært foredragsholder på pastorsamlinger hvor Stefanovic har undervist og prøvd seg på denne forklaring, og fått pastorene mot seg. Den gir ingen logisk mening.

Så er det en annen gruppe med blant andre LaRondelle og Doukhan som mener at vi skal begynne med Babylon – der danielsboka starter. Dette har jeg diskutert en del, spesielt med Paulien, uten at vi er blitt enige.

I norsk adventisme er den fortolkningen av Johannes 17 som LaRondelle og Doukhan står for, ikke ny, hvor man begynner med Babylon og at vi nå lever i ateismens periode som beskrevet i dyret fra avgrunnen i Åpenbaringen 11. Jeg lærte det av Bjørgvin Snorrason, Harald Giesebrecht og Kenneth Jørgensen i sin tid. Men mange av argumentene jeg kommer med for at dette er en bedre fortolkning er nok nye.

Så boka har en del å gi både nybegynnere og eksperter, både adventister og andre. Jeg håper den kan stimulere mange lesere også blant norske adventister til å bli bedre kjent med Åpenbaringen – en viktig bibelsk bok i den tid vi lever.

Reimar Vetnes bok på dansk om Åpenbaringen kan nå bestilles fra Norsk Bokforlag.

Tilbake til nyhetsarkiv