Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Bønneseminar i Hønefoss menighet

Det beste fellesskapet var bønnefellesskapet.

Sabbaten 22. april arrangerte bønneavdelingen i Adventistkirken et bønneseminar i Hønefoss menighet.

Atle Aluwini sto for gudstjenesten og Gunnar Jørgensen hadde ettermiddagsmøtet. Så ble deltagerne fordelt i bønnegrupper. Sist på programmet var et sang- og vitnesbyrdsmøte, ledet av Knut Størkersen.

Bønneseminaret var en fantastisk anledning til å komme sammen. Både Aluwini og Jørgensen ivrer for bønn og kjenner hvilken enorm kraft den har i det daglige livet. Aluwini snakket ut fra Galaterne 3:20-21 «Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen,» og ut fra Galaterbrevet 5:1 «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.»

Jørgensen tok utgangspunkt i Galaterne 3:16-19 og agapekjærligheten. Gjennom skriftstedene han presenterte, ga han oss sine reflekterte perspektiver, noe som gjorde at vi fikk mye å tenke på i etterkant. Hans smittende entusiasme gjorde at det opplevdes godt å være til stede. Akkurat slik som et bønnefelleskap skal være: En lengsel etter å være sammen med andre og aller mest med Den hellig ånd i bønne-fellesskapet.

Det mange opplevde som det fineste, var å komme sammen noen timer og ha fokus på bønn, som en sabbat med sammenhengende bønn. Denne grunnpilaren i menigheten var noe av det viktigste vi bruke tid og krefter på.

Det er et mål å lage samme arrangement i andre menigheter.

Tilbake til nyhetsarkiv