Meny
Lukk
Foto: Silvia Pel

Bønneseminar på Halvorsbøle

Gud svarer på utholdende bønn.

Helgen den 23. – 25. august var det tradisjonen tro bønneseminar på Halvorsbøle. Et hundretalls mennesker var samlet i et trosstyrkende fellesskap, der bønn sto i fokus.

I år var det bare skandinaviske talere, noe som lettet formidlingen. Dan og Andrea Millares kom på besøk fra Sverige, i tillegg til våre egne pastorer Per Erik Dekkerhus og Bengt Fjellberg.

Dan åpnet bønneseminaret med møtet «Gud sa». Han utfordret oss til å stille oss selv tilgjengelig for Gud, og lytte til hva han har å si til oss personlig denne helgen. Guds ord har forvandlende kraft. Andrea bidro også med gripende appellsanger, som gikk rett til hjertet og forsterket forkynnelsen.

Under gudstjenesten ble vi oppfordret til å tre inn i Guds hvile – fysisk, mentalt og åndelig. Noen ganger kan vi bli så opptatt av å virke for Mesteren at vi glemmer å hvile i ham. Vi sliter livet at oss for å gjøre det rette, og kommer likevel til kort. Vi må ta tid til å sitte ved Jesu føtter. Det er ikke mengden arbeid som teller, men ånden det er utført i.

På det avsluttende møtet trakk Dan fram eksempler fra Bibelen som viser hvilken forskjell bønn utgjør. Vi kan fristes til å tenke: «Det spiller ikke så stor rolle hvor involvert vi er i bønn. Gud er jo likevel allmektig og kan overstyre begivenheter etter sin vilje. Han er ikke avhengig av oss». Men for det første endrer bønn oss, idet vi kommer inn i et nærmere fellesskap med den allmektige. For det andre ser vi fra det inspirerte ord at Gud svarer på utholdende bønner fra sitt folk, og store ting skjer som ellers ikke ville ha skjedd.

Med personlige vitnesbyrd vektla Bengt kraften i bønn. Han påpekte at våre menigheter bør være bønnens hus, og at bønn ligger til grunn for all fremgang i Herrens verk.

Under tittelen «Menneskefiske» satte Per Erik fokus på hvordan vi som trossøsken blir knyttet sammen idet vi ber sammen. Han vektla at felles bønn utgjør en forskjell idet vi når ut til andre med evangeliet.

Det jeg setter stor pris på ved bønneseminarene, er at alt er gjennomsyret av bønn. Fra planleggingsmøtene tidlig på morgenen, til bønnegruppene og bønn i fellesskap. Vitnesbyrdsmøtet sabbats kveld er også et høydepunkt, der alle fritt kan dele hva Herren har gjort for dem.

Jeg tror jeg snakker for flere når jeg sier at det var en god og oppløftende ånd som preget helgen. Vi ble også velsignet med flott vær – og omgivelsene rundt Halvorsbøle inviterer til å nyte skaperverket. Matteson Misjonsskole gledet oss med vakker sang og musikk – og deilig mat, godt veiledet av Estelle. En herlig gjeng ungdommer som stråler av Jesu kjærlighet og finner glede i å tjene.

Tilbake til nyhetsarkiv