Lukk
Foto: vm/iStock

Byggeleir på Nyhyttan

Nå kan du være med å bygge nytt tak på kirken på Nyhyttan.

I mange land har frivillige bidratt til å bygge kirker, skoler og andre eiendommer for Adventistkirken. Tyrifjord barne- og ungdomsskole fikk et nytt bygg i 2008 takket være frivillige fra flere land. Mokollen skole i Sandefjord ble bygget med god hjelp av adventister fra USA i tillegg til medlemmer i nærområdet.

Foto: Terje Dahl.

I sommer skal Adventistkirken i Sverige bygge nytt tak på kirken på Nyhyttan. Det flate taket har skapt problemer i mange år. Nå skal vi få et vanlig tak. Og du kan være med å bygge. Det hadde vært flott å få en nordisk gruppe til prosjektet.

Vi har også noen mindre prosjekter i kirken som vi kan ta oss av når fagfolkene skal løfte takstoler på plass eller hvis været er vanskelig. Så du må være fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver.

Vi skal ha «byggeleir» på Nyhyttan i perioden 18. – 30. juni. Du kan bli med noen dager, en uke eller begge ukene. Vi håper at ganske mange kan være der hele tiden, og også feire midtsommer på Nyhyttan.

Vi planlegger også åndelig og sosialt på kveldene.

Du trenger ikke ha byggfaglig kompetanse, selv om det er en fordel. Men du må like praktisk arbeid. Vi kan også trenge folk til arbeid med selve leiren (kjøkken/oppvask, rydding, åndelige møter, osv.)

Når du melder deg på, må vi vite om du har behov for å bo hos menighetsmedlemmer på Nyhyttan eller om du ønsker å bo i telt/campinghenger eller på annen måte administrerer overnatting selv. Vi tilbyr lunsj og middag.

Vi refunderer også utgifter til vernesko (S3) og hjelmer.

Alle som skal være med på byggecampen, må melde seg på, grunnet forsikring, sikkerhet og arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner er Stian Verhnjak Möller, tlf. +46 768 376 009, stian@karpenter.se og Terje Wollan Dahl, tlf. +47 908 76 890, terje.dahl@adventist.se

Tilbake til nyhetsarkiv