Meny
Lukk
Celia ønsket å ta dåp ute, og blir her døpt av pastor Arne Bredesen.
Foto: Bjørn Knutsen

Dåp i Sandnes

Det lyktes på tredje forsøk.

I Markus 16:16 leser vi: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.

Dette var Jesu egne ord til sine etterfølgere.

For Celia Knutsen ble disse ordene viktige å følge. Faren forteller om dåpen: «Celia har ønsket dåp lenge. Hun har en sterk tro og er vokst opp i menigheten. Hun er godt kjent med Bibelens fortellinger om en god skaper og Gud som elsker alle mennesker og som ønsker å være sammen med oss. Celia hjelper gjerne til med å ha ansvar, for eksempel under sabbatsskoleprogram når det har vært online sendinger i barnesabbatsskolen. Hun styrer teknikk og data, er glad i musikk, både å synge og spille. På grunn av pandemien måtte dåpen utsettes to ganger, men på tredje forsøket lot det seg gjennomføre. Etter å ha sett Evelyns dåp ute, ønsket Celia også å ta dåp ute. Hun opplevde en flott dag sammen med alle som var tilstede, og var lykkelig over at dåpen endelig kunne gjennomføres.»

Dåpen ble et sterkt vitnesbyrd om Guds Ånds påvirkning. Pastor Arne Bredesen utførte dåpshandlingen, og etterpå oppfordret han til å ta et standpunkt for Jesus Kristus.

Vi ønsker Celia hjertelig velkommen i det store adventistfellesskapet.

Tilbake til nyhetsarkiv