Det er ikke hver sabbat eller hvert år at noen blir døpt i Sauherad menighet. Men i løpet av tre uker ble tre personer døpt og tillagt menigheten. Ettersom menig­heten ikke har et dåpsbasseng ennå, er det naturlig at dåpen skjer utendørs. Linnea Landsverk, et av menighetens barn, ble døpt i et lokalt tjern sabbaten 27. mai av Kenneth Jørgensen, på årets varmeste dag. Vanntemperaturen var 21 grader, noe de nok begge var glade for.

Den 17. juni var Sauherad og Skotselv menigheter samlet til utegudstjeneste med dåp ved Heddalsvatnet i Sauherad. Det var en gledens dag med godt fellesskap og nydelig vær. Men høydepunktet var at Kee Doe og Henrik Huste ble døpt. Kee Doe er en ung mann på 20 år som er blitt kjent med Jesus gjennom familie, menigheten, skolen i Sauherad og Tyrifjord videregå­ende skole. Henrik Huste ble kjent med adventistene gjennom internett i voksen alder. Siden da har det vært en utfordrende og krevende vandring, inntil han nå tok dåp og ble tillagt menigheten i Sauherad. Vi takker Jesus for hans gjerninger blant oss og gleder oss med Kee Doe og Henrik.