Meny
Lukk
Safi Kisunzu og Kevin Mortensen sammen med menighetens pastorer, Fredrik Schneider og Tom Angelsen.
Foto: Darin Chadwick

Dåp og opptak i Tromsø

To personer har valgt å følge Jesus.

Sabbaten 4. september var en festdag for Adventistkirken i Tromsø. På gudstjenesten så menigheten Kevins dåp på video; han ble døpt på Sommerstevnet for unge voksne i juli av Fredrik Schneider. Deretter ble Safi Kisunzu døpt, før de begge ble tatt opp som medlemmer i Adventistkirken i Tromsø. Vi gleder oss sammen med Safi og Kevin over valget de har tatt om å følge Jesus.

Tilbake til nyhetsarkiv