Meny
Lukk
Pastor Daniel Pel taler ved åpningsmøtet til Østnorsk distrikts årsmøte 2019.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Det er greit å «sløse» med Guds ord

Vi må ikke overanalysere hvordan evangeliet skal kommuniseres til ulike målgrupper.

Som Syvendedags Adventister identifiserer vi med begreper som Sola Scriptura, Bibelen alene, Bibelens folk, Til ordet og vitnesbyrdet…, etc. Ryggmargsrefleksen vår er å lese Bibelen slik den er skrevet og la sammenhengen tekstavsnittene står i forklare meningen med det vi leser. Når så temaet for årsmøtet i Østnorsk distrikt 2019 var «Guds ord. Hvordan leser du?» fremstår det som bekreftende og korrigerende på samme tid.

Bekreftende fordi kirken er tuftet på-, og bygger på reformasjonsidealene. Korrigerende fordi vi oftere enn før tenderer til å utfordre egne tolkningsmetoder og bibelsyn på grunnleggende teologi.

Korrigerende fordi vi trenger å bli minnet på hva som gjør kirken vår unik, og forankre kursen ved læremessige veivalg.

Pastor Daniel Pel bekreftet og korrigerte i samme håndvending med sitt åpningsmøte, «Kraften i ordet», fredag kveld. Med utgangspunkt i lignelsen om såmannen (Matteus 13:3-9), stilte han to spørsmål: Analyserer vi jordbunnen for mye? Stoler vi ikke på at såkornet er godt?

Analyserer vi jordbunnen for mye?
Såmannen i lignelsen var generøs med såkornet sitt. Han strødde ut på veien, på steingrunn, og i tornekrattet langs grøften. Han holdt ikke tilbake, men kastet fritt rundt seg. I samsvar med dette, formante Paulus Timoteus til å forkynne i tide og utide (2 Timoteus 4:2). Såkornet skal ikke genmodifiseres eller tilpasses bestemte målgrupper for å fremstå som relevant. Guds ord er allerede tilpasset av Den hellige ånd, og vi skal kun dele rundhåndet og generøst med alle rundt oss.

Søkemotoren www.ask.com har listet opp de 10 mest ubesvarlige spørsmålene de har fått de siste 10 årene: 1. Hva er meningen med livet? 2. Finnes det en Gud? 3. Har blonde mennesker mer moro? 4. Hva er den beste dietten? 5. Er det noen der ute? 6. Hvem er den mest berømte i verden? 7. Hva er kjærlighet? 8. Hva er nøkkelen til lykke? 9. Døde Tony Soprano? 10. Hvor lenge får jeg leve? Legg merke til at Guds ord, såkornet, har umiddelbart svar på syv av disse spørsmålene. Ett av de spørsmålene Pel selv får, handler om hvorfor det er så mye vondt i verden. Det er ingen grunn til å overanalysere hvordan du skal si det. Bibelen har svar på spørsmål som milliarder av mennesker stiller seg.

Stoler vi ikke på at såkornet er godt?
Dersom vi selv tenker at Bibelen er umulig å forstå, har vi ingen grunn til å forkynne Ordet. Pel var tydelig på at dersom forkynnelsen manglet gjennomslagskraft skyldes det vår egen uvilje til å forholde oss til Bibelens budskap.

– Ordet er tilgjengelig for oss, men er vi tilgjengelig for Ordet?

Vi må forkynne Ordet slik det står skrevet. Vi kan ikke erstatte Bibelens livsendrende kraft med underholdning. Vi ønsker oss Bibelen og bibelbasert forkynnelse, var Pels appell.

Tilbake til nyhetsarkiv