Meny
Lukk
Om lag femti personer deltok på ledertreffet til Vestnorsk distrikt helgen 29.-31. oktober. Treffet ble arrangert i Skånevik.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

«Det gode liv» – ressurs for evangelisering

Ny evangeliseringspakke fra Den norske union.

– «Det gode liv» er en evangeliseringspakke som er praktisk, positiv og Jesus-sentrert, sa Kjell Aune på ledertreffet til Vestnorsk distrikt, da han presenterte den nye evangeliseringsressursen som Den norske union nå tilbyr menigheter over hele landet.

Aune, som er leder for Norsk Bibelinstitutt, har utarbeidet en komplett evangeliseringspakke som består av 21 manuskripter med tilhørende PowerPoint-presentasjoner. Hensikten med denne ressursen er å gi pastorer og lekfolk et sett med foredrag som kan brukes lokalt. Manuskriptene og PowerPoint-presentasjonene kan brukes slik de er, eller de kan bearbeides av den enkelte som skal være foredragsholder.

Materiellet er fullt ut redigerbart. Det betyr at den enkelte foredragsholder kan legge til stoff, trekke fra eller omformulere slik at presentasjonen virkelig blir personlig. Bilder er kjøpt inn og lisensiert til denne serien og korrekt fotokredit er angitt på hvert bilde, slik det kreves.

Aune forklarte at serien er bygd opp slik at man i løpet av de 21 programmene får en systematisk undervisning i Syvendedags Adventistkirkens tro og lære. Kjell Aune har lang erfaring som evangelist og har arrangert mange slike foredragsserier. Aune er en systematiker, og i årenes løp har han samlet gode argumenter for å presentere de forskjellige sidene av adventbudskapet. Alle som har forsøkt seg på noe lignende, vet hvor mye arbeid som må til for å lage en slik serie.

Materialet i serien er kvalitetssikret av teologer og evangelister, og bearbeidet på bakgrunn av innspill som har kommet fra disse. Det har blitt vektlagt å bruke oppdaterte og solide argumenter for troen. Alle programmene i serien tar opp aspekter ved det gode liv, og det gjenspeiles også i titlene.

Pastorene vil få manuskripter og PowerPoint-presentasjoner tilsendt før jul, slik at det vil være god tid til å sette seg inn i stoffet og eventuelt gjøre tilpasninger for å gjøre presentasjonene personlige.

Nærmere beskrivelse av foredragsserien «Det gode liv» finner du her. Der ligger også PowerPoint-presentasjonen Aune brukte da han informerte om lag femti ledere samlet på Vestnorsk distrikts ledersamling i Skånevik helgen 29.-31. oktober.

Serien kan avvikles på mange forskjellige måter. Noen vil velge ett møte pr uke, andre velger to møter i uken, man kan også ha to presentasjoner på en kveld med noe bespisning mellom presentasjonene.

Den norske union inviterer menigheter over hele landet til å være med på en nasjonal kampanje. Unionen vil utarbeide et felles annonseringsopplegg, som vil gi stor oppmerksomhet for serien både lokalt og nasjonalt. Oppstart for første møte vil bli i løpet av en periode på en uke eller to fra slutten av september 2022. Eksakt oppstarttidspunkt vil avklares i samarbeid med de menighetene som skal delta.

For å få best mulig effekt av møteserien, vil det være avgjørende å ha gjennomført kontaktskapende aktiviteter i månedene fram til serien begynner. Den norske union har laget ressurser for å lage et såkalt evangeliseringshjul.

Både unionens og distriktenes langtidsplaner har som målsetting at alle menigheter har evangeliseringsplaner som strekker seg over en toårsperiode. De forskjellige langtidsplanene ligger i artikkelen «Dokumenter til generalforsamlingen» for det enkelte distrikt eller unionen.

På ledertreffet i Skånevik forklarte Tor Tjeransen begrunnelsen for hvorfor slike planer er viktige og beskrev ressurser for å utarbeide slike planer. Ressurser for å lage årshjul for evangelisering ligger her.

Tilbake til nyhetsarkiv