Meny
Lukk
– Sinnets helse er direkte knyttet til vårt bilde av Gud, sa Dr Timothy Jennings i et av sine foredrag under helsekongressen Syvendedags Adventistenes Helsearbeiderforening arrangerte på Quality Hotel Expo ved Fornebu helgen 15.-17. november.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Det vi tror, har makt over oss

Mental helse var et hovedfokus under helsekongressen på Fornebu.

– Vi har makt over det vi tror, men det vi tror, har makt over oss. Det var et sentralt poeng i foredragene til Dr Timoty Jennings, en psykiater fra Tennessee i USA. Han var hovedtaler ved helsekongressen Syvendedags Adventistenes Helsearbeiderforening arrangerte på Quality Hotel Expo ved Fornebu helgen 15.-17. november.

Tema for kongressen var tro, psykisk helse og livsstil. Kongressen var primært lagt opp for ansatte innenfor helsefaglige yrker, men det var også lærere, pastorer og andre med interesse for tematikken blant de 180 deltakerne.

Dr Jennings har i mange år arbeidet målrettet med spørsmål knyttet til hvordan sinnet påvirker troen og troen påvirker sinnet. I tillegg til sin legepraksis leder han den ideelle organisasjonen Come and Reason Ministries og er forfatter av flere bøker. Hans bok The God-Shaped Brain behandler tematikken i detalj.

Gudsbilde
– Sinnets helse er direkte knyttet til vårt bilde av Gud, sa Jennings og viste til Romerne 1:18-31 der Paulus snakker om mennesker som med sine tanker endte i tomhet fordi de byttet ut Guds sannhet med løgn. Jennings repeterte flere ganger at dersom man tror en løgn, vil det føre til at kjærlige relasjoner blir ødelagt. Det gjelder både relasjonen til Gud og til andre mennesker. Derfor er et galt gudsbilde ødeleggende.

Vi må søke et modent bilde av Gud bygd på tre tilgjengelige kilder for kunnskap om ham: Bibelen (2 Timoteus 3:16), vitenskapen/naturen (Romerne 1:20) og erfaringen (Johannes 20:27). Jennings påpekte at det er viktig å kombinere alle tre kildene til kunnskap.

Kjærlighet er en naturlov
Jennings påpekte at kjærlighet er universets store prinsipp. Gud har ordnet hele skaperverket til å fungere etter kjærlighetens lov. Jesus selv var tydelig på at kjærligheten til Gud og kjærligheten til vår neste er selve fundamentet for vår eksistens (Matteus 22:36-40).

– Det er ikke noe sentimentalt over dette, for Gud skapte livet til å fungere etter kjærlighetens prinsipp, hevdet Jennings og siterte Ordspråkene 21:21. «Den som jager etter rettferd og godhet, finner liv og rettferd og ære.»

Jennings var nøye med å påpeke at Guds lover er naturlover. De er ikke tilfeldige regler en eneveldig hersker har vedtatt, slik det er med menneskelige lover. En regjering kan godt vedta å gjøre narkotika lovlig, men ingen regjering kan vedta at narkotika skal være sunt. Det er fordi det strider mot de designlovene Gud har bygd skaperverket på. Kjærlighet hører med til en slik designlov eller naturlov, ifølge Jennings.

– Å bryte kjærlighetens lov, fører til død.

Dr Gabor Mihalec var den andre hovedtaleren. Han er familieterapeut fra Ungarn og ansvarlig for familieavdelingen i Den ungarske union. Mihalec foreleste om de trusler ekteskapet utsettes for og hva vi bør gjøre for å bevare sterke og kjærlige ekteskap.

Tilbake til nyhetsarkiv