Lukk
Bert B. Beach, døde i Silver Spring i delstaten Maryland i USA, 14. desember. I mange år hadde han ansvar for Adventistkirkens mellomkirkelige arbeid internasjonalt.
Foto: Unknown / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Dr. Bert B. Beach er død

Beach var kirkens «utenriksminister» i mange år.

Bert Beverly Beach, døde i Silver Spring i delstaten Maryland i USA, 14. desember. Han ble 94 år. I mange år arbeidet han som avdelingsleder for samfunnskontakt og religionsfrihet ved Adventistkirkens internasjonale hovedkontor. I den rollen representerte han Adventistkirken på en utmerket måte både i mellomkirkelige fora og overfor sivile myndigheter.

Interessen for å arbeide med mellomkirkelige spørsmål strekker seg tilbake til 1962. Beach hadde nylig kommet til England som leder for både skole- og sabbatsskoleavdelingen i Nordeuropa Divisjonen (senere Transeuropeisk Divisjon), med base i London. Da ba den daværende redaktøren av Adventist Review, F. D. Nichol, ham om å være bladets utsendte for å rapportere fra Det andre Vatikankonsil (ofte bare omtalt som Vatikan II) som var samlet noen måneder hver høst fra 1962 til 1965. I løpet av disse årene publiserte Adventist Review hele 30 artikler av Beach om forhold knyttet til Vatikan II.

Beach hadde tidligere vært rektor ved Adventistkirkens skole i Firenze. Han snakket derfor flytende Italiensk. Det var en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb med rapporteringen fra Vatikan II. Kombinert med hans utdanningsfokus i historie, vekket deltagelse på disse møtene Beachs interesse for arbeidet med religionsfrihet og mellomkirkelige relasjoner.

I 1975 var Beach klar til å dele sin innsikt om den økumeniske bevegelsen. Da ble hans bok Ecumenism – Boon of Bane? utgitt for å hjelpe adventister å forstå den raske fremveksten til den økumeniske bevegelsen.

Fordi Vatikan II indikerte reformer i romersk-katolsk tenkning og praksis, så mange protestanter på denne utviklingen som et potensial for at kirkesamfunnenes murer kunne falle. I boken advarte Beach mot utviklingen og manet til varsomhet. Samtidig var Beach tydelig i sin ros av oppriktigheten til medkristne som følte at splittelsen i kristenheten stod i motstrid til evangeliet.

Møte andre kristne

Skal adventister bli forstått av andre kristne, må vi møte dem. Og Beach brukte alle anledninger til å møte representanter fra andre kirkesamfunn. Slikt arbeid kan lett bli misforstått. Beach måtte tåle å bli misforstått.

Tidligere formann for Generalkonferansen, Jan Paulsen etterfulgte Beach som organisasjonssekretær for Trans-europeisk divisjon i 1980. Han uttrykker sin takknemlighet for livet og tjenesten til Beach på denne måten: «Bert Beach var, mer enn noen annen leder fra vår kirke, en pioner som viste viktigheten av å kommunisere med mennesker som har andre religiøse overbevisninger og verdier enn våre egne. Dette er viktig for at vi skal forstå dem og for at vi skal bli forstått.»

Beach gjorde tjeneste i vår divisjon i 18 år fra 1962 – 1980.

Tilbake til nyhetsarkiv