Meny
Lukk
Tegningene viser et moderne og funksjonelt bygg.
Foto: Tyrifjord videregående skole

Elektrofag på Tyrifjord får nytt bygg

12 år i brakker går mot slutten.

17. mars 2021 gjorde skolestyret for Tyrifjord videregående skole (TVS) de siste nødvendige vedtak for igangsetting, gjennomføring og finansiering av et nybygg for elektrofag. Dette var i tråd med byggekomiteens møte den 12. mars og deres anbefaling for styrene for TVS, Vestre Rud Eiendom, Syvendedags Adventistkirken – Den norske union og Syvendedags Adventistkirken – Eiendomsforeningen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tyrifjord videregående skole og Adventistkirken i Norge ved DNU. Undervisning i elektrofag vil skje i 2. etasje, mens 1. etasje går til lokaliteter for HASDA (Historisk arkiv for Syvendedags Adventistkirken).

Bygget har en grunnflate på 280 kvm brutto og er i to etasjer, totalt 560 kvm brutto. Byggeprosjektet har et budsjett på kr 11 366 978 eks. moms, hvorav skolens andel vil utgjøre kr 5 683 489. Så har skolestyret satt av 500 000 kroner til inventar, utstyr, carport for skolens busser og avfallsløsning. I tillegg kommer dugnad for innvendig ferdigstillelse.

I elektrobygget blir det moderne klasserom, grupperom, lagerrom, toaletter, dusjer, korridorer og ventilasjon. Lyse lokaler skal bidra til et godt arbeidsmiljø og fremme god undervisning.

Det er arkitekt Stein Grønvold i Profil Bygg AS, som har tegnet bygget, laget budsjett, anbudspapirer og vurdert innkomne anbud i samarbeid med Øyvind Leknes på TVS. Deres forslag er blitt lagt fram for arbeidsutvalget for byggekomiteen og andre. På byggekomiteens møte fredag 12. mars 2021 ble det fattet vedtak vedrørende hver enkelt post på budsjettet, samt vedtak om totalbudsjett og finansiering.

I 2009 startet Tyrifjord videregående skole opp elektrofag som studietilbud til elever som ønsket å utdanne seg i data- og elektronikk og bli elektriker/energimontør. Flere elever har valgt å ta denne utdanningen. Etter flere års venting kan de nå se fram til nye lokaler.

For å begrense støy i undervisningen ble det satt opp brakker på håndballbanen med midlertidig godkjennelse hvor praksisundervisning foregår. Øvrige fag blir gitt i de ordinære undervisningsbyggene. Det har lenge vært et ønske å få et eget bygg for fagområdet. I den forbindelse ble skolen rådet til å få godkjent en reguleringsplan for området rundt skolen. Her har etater i Hole kommune bidratt med gode råd og konstruktive samtaler. Så har skolen søkt om byggetillatelse og har fått dette godkjent.

Arkitekt Stein Grønvold har laget en framdriftsplan med byggestart våren 2021 og ferdigstillelse våren/sommeren 2022. Gravearbeidet starter opp i mai 2021 og byggestart i mai/juni. Byggearbeidet avsluttes i desember 2021/januar 2022. I perioden januar til juni blir det utført innvendig dugnad. Går alt etter planen, blir det skolestart i bygget i august 2022.

Tilbake til nyhetsarkiv