Meny
Lukk
Fv.: Dr. Dan Kido og Dr. Elissa Kido som fordro om deres forskning på utdanning ved adventistskoler.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Elever på adventistskoler overpresterer

En helhetlig tilnærming til utdanning bidrar til elevprestasjoner.

Tredje og fjerde februar var hundre og femti ansatte fra adventistskoler og barnehager samlet til konferanse på Sundvolden Hotel. Kursdagene var fylt med en rekke foredrag og parallellseminar. På grunn av innføringen av nye læreplaner i 2020, ble fagfornyelsen vektlagt. I tillegg hadde vi besøk av Dr. Elissa Kido og Dr. Dan Kido. Sistnevnte er professor i medisin ved avdelingen for radiologi ved Loma Linda University Medical Center. Han har fokusert på to problemområder i sin forskning: Alzheimers og hvordan beslutninger tas. I sine foredrag på Sundvolden, forklarte han hva som skjer i hjernen når vi tar valg. Han var opptatt av at elevene ved adventistskolene skulle få de beste mulighetene til å ta bevisste valg.

Cognitive Genesis
Dr. Elissa Kido er professor i pedagogikk og leder for Cecnter for Reseach on Adventist Education (CRAE), som forsker på adventistutdanning fra barnehage til og med tolvte trinn. I undersøkelsen Cognitive Genesis, ble det gjort oppsiktsvekkende funn. Undersøkelsen omfattet 52 000 elver på adventistskoler i USA, Bermuda og Canada. Det var en lengdesnittsundersøkelse som ble gjennomført over fire år. Elissa Kido fortalte at disse elevene representerer et tverrsnitt av samfunnet. Det vil si at selv om elevene gikk på privatskoler, tilhørte ikke flesteparten av foreldrene den øvre middelklassen. Forskningen er ikke finansiert av Adventistkirken og man har tatt i bruk standardiserte tester som er anerkjent og i brukt andre steder.

Undersøkelsen kan fortelle at elevene ved adventistskolene gjør det bedre i alle fag på alle trinn. Men det mest oppsiktsvekkende er at elever ved adventistskoler presterer bedre enn det man normalt forventer i forhold til målte evner. Professor Kido kalte derfor elevene ved adventistskolene overachievers, altså de som overpresterer. Denne effekten blir større dess flere år man er i adventistskolesystemet og elever som ble overflyttet fra andre skoler til adventistskoler, hadde en markant forbedring av sine skoleprestasjoner.

Forskningen viser også at det ikke var forskjeller i prestasjoner på små og store adventistskoler. By og land kom likt ut i undersøkelsen. Myten om at de små skolene ikke gir elevene samme muligheter som de større, mer urbane skolene, er dermed knust. Det er også oppsiktsvekkende at antall dollar pr. elev heller ikke utgjorde noen stor forskjell i elevprestasjonene.

Suksessfaktorer
Hvilke faktorer bidrar til disse gode resultatene? Man regner med at dette skyldes adventistenes helhetlige tilnærming til utdanning: fokuset på hode, hånd og hjerte. Skoleprestasjonene er nemlig størst hos elever som:

  • Har et positivt åndelig fokus
  • Har et godt forhold til foreldrene sine, og
  • Som tar vare på egen helse

Men dette skal undersøkes nærmere, og CRAE har derfor startet en studie der man undersøker om elevers verdensbilde påvirker skoleprestasjoner.

Det er grunn til å tro at tilsvarende undersøkelse på adventistutdanning i Norge ville gi lignende resultater. Vi vet at elever på adventistskoler gjør det bra. Våren 2020 var avgangsklassen på Tyrifjord barne- og ungdomsskole best i landet. Men det er også grunn til å være fornøyd når klasser skårer gjennomsnittlig eller litt over gjennomsnittlig med tanke på elevsammensetningen på adventistskolene. Når man tar den med i betraktningen har man mange ganger grunn til å tenke at elevene også her i Norge «overpresterer».

Tilbake til nyhetsarkiv