Meny
Lukk
Ved hjelp av et utdanningsfond på 1,3 millioner kroner kan Tyrifjord videregående skole gi ekstra økonomisk støtte til elever som trenger det.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

En million til utdanningsfond ved TVS

Skolen kan nå gi ekstra støtte til elever med særskilt behov.

Morten Fjelmberg er veldig takknemlig for en stor gave til utdanningsfondet ved Tyrifjord videregående skole (TVS). I slutten av august mottok skolen en gave på en million kroner fra en anonym giver.

– Jeg startet opp datamaskinen ved begynnelsen av arbeidsdagen, og der lå det en e-post om den generøse gaven. Det var en veldig god og overraskende begynnelse på dagen, forteller skolens økonomisjef, Morten Fjelmberg.

Ledelsen ved skolen hadde snakket mye om hvordan de kunne styrke fondet, som er svært viktig for å hjelpe enkelte elever til en kristen videregående utdanning ved TVS. Planen var at kollekten ved sommerens generalforsamlinger skulle gå til dette formålet. På grunn av koronapandemien ble det ikke arrangert generalforsamlinger, og dermed falt også kollekten bort.

Skolen måtte gjøre noe. Adventister over hele landet måtte få vite om behovet for å gi ekstra støtte til noen elever. Det ble en artikkel i Adventnytt i september. Den begynte med denne setningen: «Tyrifjord videregående skole trenger hjelp til å gi økonomisk assistanse til elever som har vanskelig for å finansiere skolegang ved TVS.»

En giver hadde bedt Gud om klarhet til å gi en større sum. Artikkelen i Adventnytt kom som et bønnesvar. Dermed kom den store gaven til Tyrifjord.

– Vi ble veldig glade for denne uventede gaven, og jeg blir rørt over at folk vil gi et så stort beløp, sier Fjelmberg.

– Tyrifjord videregående skole er bare forvaltere av disse pengene. Vi har ikke klart å støtte elever så mye som fondets kriterier legger opp til. Nå kan vi gi en mer fullverdig støtte til dem som trenger det, forklarer økonomisjefen ved skolen.

Med den store gaven og andre gaver står fondet nå bokført med 1,3 millioner kroner.

Elever som trenger støtte fra fondet, må søke hvert år, og man må dokumentere hva man får fra lånekassen og hva familiens inntekt er. Man må levere siste års skattemelding. Støtten gis så ut fra en fastlagt tabell.

– Mange er usikre før de takker ja til en plass ved TVS. Særlig når vi rekrutterer nye lever, kan vi være behjelpelig med noe ekstra tilskudd, der det trengs, påpeker Fjelmberg.

Det er fortsatt mulighet til å bidra til fondet. Kontonummer 3000.30.30330. Merk betalingen: Utdanningsfond.

Tilbake til nyhetsarkiv