Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Endringer i pastorstaben

Noen kommer, noen går – og noen flyttes litt på.

Hvert år blir det forskjellige endringer i pastorstaben. Noen kommer, noen går – og noen flyttes litt på. I Adventistkirken i Norge har pastorene som går av på pensjon, anledning til å søke det vi kaller Aktiv pensjonstjeneste. Det betyr en redusert stilling på 35 % frem til fylte 75 år, hvis det er budsjett og behov for det. Slik hjelper pensjonerte pastorer til med å bære ansvar i menigheter som ellers ikke ville ha fått pastordekning. Et annet alternativ er å inngå avtale om Frivillig pensjonstjeneste. Det innebærer at man på dugnad stiller seg tilgjengelig for å hjelpe til med oppgaver i menighetene. Slik bidrar mange pastorer lenge etter at de har gått av med pensjon på vanlig vis.

Endringer i Nordnorsk distrikt

Fra Nordnorsk distrikt kommer følgende melding om endringer fra distriktsleder Tom Angelsen:

Marius Jensen har arbeidet som pastor i NND siden høsten 2016. I løpet av årene har han hatt pastoransvar i Lofoten, Tromsø, Kirkenes, Vadsø, Bodø og Steigen. Fra høsten 2021 har Marius studiepermisjon, og skal studere mot en mastergrad ved Andrews University i USA. Styret for NND takker Marius for tjenesten han har gjort i Nordnorsk distrikt siden 2016. Vi ønsker Marius velkommen tilbake.

Anne-Siri Gustafsson har tatt imot tilbudet om stilling som pastor i Adventistkirken i Norge, med ansvar for menighetene Lofoten, Bodø og Steigen fra 1. august 2021. Jeg ser fram til å at hun blir en del av teamet i NND. Vi ønsker henne Guds rike velsignelse i tjenesten.

Reidar Olsen ble pensjonist i oktober 2020. Vi i NND er takknemlig for tjenesten på halv tid han har hatt i Harstad siden 2016, samtidig som han har brukt den resterende tiden i Betel menighet i Oslo. Han går nå inn i det vi kaller Frivillig pensjonstjeneste og vil fortsatt bidra i menigheten.

Endringer i Østnorsk distrikt

Her er det også endringer dette året. Alt er ikke helt klart ennå, men dette er endringene som foreligger, melder distriktsleder Claes Lundström:

Bengt Fjellberg, som i dag har pastoransvar for Sauherad og Larvik, tar 50 % permisjon fra 1. august i ett år fremover. Han beholder ansvar for Sauherad menighet. Den resterende arbeidsinnsatsen skal han bruke som lærer på Sauar friskole.

David Havstein avslutter sin tjeneste i Betel menighet i Oslo. Han går i pensjon fra august måned, men fortsetter i Aktiv pensjonisttjeneste på deltid, med ansvar for Gjøvik menighet fra 1. november.

Simon Martin overtar ansvaret for Betel menighet etter David fra 1. august. Han kommer til oss fra Trans Europeisk Divisjon, hvor han har vært konsulent for menigheter og menighetsplantingsprosjekter i Norge og Danmark.

Atle Aluwini, som fra sist høst har fungert som pastor i Moss på 40 %, er fra 1. april i permisjon 6 måneder for å gjennomføre oppsigelsestiden fra jobben som pilot for Widerøe. Fra oktober av kommer han tilbake til oss på full tid, med ansvar fordelt mellom Moss og Tønsberg menigheter.

Atle Haugen har begynt sin tjeneste som redaktør for Adventnytt på halv tid. Den resterende tiden fortsetter han å bruke som pastor for Cornelius menighet. Han avslutter dermed fra høsten sin tid som kristendoms- og religionslærer på Tyrifjord.

Karl Johan Bergland avslutter sin tid i Aktiv pensjonstjeneste i Gjøvik den 31. oktober.

Sven Arvid Gustavsen gikk av med pensjon ved nyttår.

Tore Wollan ble også pensjonist det siste året, men gikk inn i Aktiv pensjonstjeneste og fortsetter med ansvar for Hamar og Elverum menigheter.

Roger Robertsen fortsetter også i Aktiv pensjonstjeneste med ansvar for Grenland menighet.

Christian Arildsen er dessverre fortsatt sykemeldt.

Simon Levi Lie Bakken studerer på Newbold College, men har arbeidet som ettåring med menighetsplanting på Kongsvinger. Det fortsetter han med, men detaljene er ikke definert ennå.

Endringer i Vestnorsk distrikt

Marita Andersen, som de to siste årene vært intern/ungdomspastor på TVS, avslutter sin tjeneste i ØND og flytter til Vestnorsk distrikt. Der får hun ansvar for Mandal menighet (80 %), og blir også med Per de Lange i Arendal (20 %), med fokus på ungdomsarbeid. Per arbeider fortsatt deltid i Aktiv pensjonstjeneste.

Finn Andersen tar da ansvar for Kristiansand og Flekkefjord menigheter. Ellers er det ingen endringer i Vestnorsk distrikt, melder distriktsleder Øyvind Gjengstø.

Tilbake til nyhetsarkiv