Meny
Lukk
Adventistkirken har begynt å bruke Cornerstone, en programvare som forenkler registreringer av gaver som blir gitt.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Enklere å gi med Vipps

Automatisk registrering for skattefradrag.

Gjennom pandemien har en stor del av kollekter og gaver til kirken, blitt gitt via Vipps. Adventistkirken tar førstkommende helg i bruk en ny løsning som innebærer at gaver gitt via Vipps kan bli registrert for å få skattefradrag og samtidig bli automatisk bokført i kirkens regnskapssystem.

Det nye systemet er bygget på en programvare som heter Cornerstone, et medlems- og giversystem. Programvaren er utviklet spesielt for å hjelpe frivilligheten til å effektivisere registrering av gaveinntekter og gi medlemmer tilgang til å få oversikt over hva de har gitt. Den nye løsningen blir testet ut på generalforsamlingene i mai.

Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson forklarer at systemet vil bli gjort tilgjengelig for menighetene lokalt senere i år.

– Nå er vi i en testperiode, men på sikt vil dette nye systemet bli til stor hjelp for bokføring av gaver i menighetene lokalt og sentralt, sier han.

Registrerer gaver for skattefradrag

Du må scanne koden for å gi gjennom det nye systemet. Vippsnummeret brukes hvis du ikke kan scanne QR-koden. Da betaler du via Vipps på vanlig måte.

En vesentlig funksjon i det nye systemet er at gavene du gir på denne måten, blir registrert for å kvalifisere for skattefradrag etter myndighetenes regler. Ved hjelp av en spesiell QR-kode blir man ledet til en giverside for et bestemt prosjekt. Ved generalforsamlingene i mai vil man kunne gi sabbatsskolegaver, gave til TVS utdanningsfond og gave for Alfa og Omega-serien som lydbøker.

Første gang man gir en gave via Vipps i dette nye systemet, vil man bli spurt om samtykke til at personopplysninger registrert hos Vipps, overføres til Syvendedags Adventistkirken. Dette er nødvendig for at gaven skal registreres for skattefradrag. Samtidig sørger dette for at kirken automatisk kan sende deg en kvittering for mottatt gavebeløp. Dessuten sikrer du deg at kirken har oppdatert kontaktinformasjon til deg.

Dersom du ikke ønsker å overføre dine persondata fra Vipps til kirken, må du krysse av for å gi en anonym gave.

Automatisk bokføring

Det nye systemet for å gi gaver, fører til en vesentlig effektivisering av regnskapsføringen. Gavene som gis på denne måten, vil bli automatisk bokført i regnskapet.

Tilbake til nyhetsarkiv