Meny
Lukk
– Vi må sørge for at alle menigheter har adresselister over interesserte personer, og gi dem personlig oppfølging sa Jim Howard, Generalkonferensens leder for sabbatsskoleavdelingen under sin presentasjon av en plan for Global disippelskapende evangelisering under Generalkonferensens styremøte 11. april.
Foto: Enno Mueller/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Evangelisering som skaper disipler

«Vi kan få 100.000 innhøstingskampanjer i 2024/25.»

– Vi kan få 100.000 innhøstingskampanjer i 2024/25. Det sa Jim Howell, leder for Generalkonferensens sabbatsskoleavdeling da han presenterte et initiativ som kalles Global disippelskapende evangelisering (Global Disciple-Making Evangelism).

Evangelisering fylte nærmest hele sakslisten da Adventistkirkens verdensstyre hadde møte 10. og 11. april. Det er ingen tilfeldighet.

Kirken har siden den ble stiftet hatt et tydelig fokus på oppdraget Jesus gir i misjonsbefalingen. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn» (Matteus 28:18-19).

Guds nåde til hele verden

Jesu ord om at «dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Matteus 24:14), forsterkes av budskapet til den første engelen i Åpenbaringen 14.

Budbringeren fra himmelen «hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6). Adventister ser det som sin oppgave å forkynne de gode nyhetene om Guds nåde til hele verden. Tid er ingen ubegrenset ressurs, derfor er det viktig å gjøre vårt til at andre blir kjent med Jesus.

Det var bakteppet da Howard entusiastisk forklarte styremedlemmer om initiativet som skal oppmuntre, motivere og utruste menigheter over hele verden til å engasjere seg i en kontinuerlig evangeliseringssyklus som fører til nye engasjerte medlemmer i menigheten.

Det første punktet i Generalkonferensens strategiplan «I will go» dreier seg om å engasjere både unge og gamle slik at de opplever gleden ved å vitne og hjelpe andre til å bli Jesu disipler.

Kontinuerlig plan for evangelisering

Målet er at alle menigheter i Adventistkirken begynner å følge en kontinuerlig plan for evangelisering tilpasset forholdene der menigheten er. Dette skal være en evangeliseringsplan som rullerer og repeteres årlig. Kirken globalt utfordres til å sette i gang med dette i løpet av arbeidsåret 2024-25.

Denne planen er tett knyttet til målsettingen om å få Alle engasjert i evangelisering på en eller annen måte. Alle engasjert er det norske begrepet vi bruker for Total Member Involvement (TMI).

En prosess

Oppgaven med å gjøre alle folkeslag til disipler er først og fremst en pågående prosess der målet er å hjelpe personer til å bli Jesu disipler, dernest er det et personlig arbeid. Prosessen illustreres med en sirkulær grafikk som innebærer fem stadier.

  1. Forberede – bygge vennskap
  2. Plante – litteratur, media og personlige invitasjoner
  3. Kultivere – Bibelstudier
  4. Høste – Evangeliserende foredrag
  5. Bevare – Opplæring i å være disippel

Adventistkirker over hele verden oppfordres til å sørge for å få Alle engasjert i et pågående evangeliseringsarbeid som repeteres årlig. Evangelismesyklusen representeres med sirkelen med de fem fargede sirklene.

Personlig arbeid

Evangeliseringsprosessen i menighetene må hovedsakelig være basert på personlig arbeid. Som Jesu disipler skal vi alle få være engasjert med å gi videre hans kjærlighet til andre. Denne tjenesten skal vi ikke sette bort til andre profesjonelle aktører. Vi skal selv få oppleve gleden ved å hjelpe andre til tro.

«Enhver menighet burde være en skole for kristne arbeidere» skrev Ellen G. White i boken Helse og livsglede (s. 109, MH 149). Jim Howard understreket behovet for å sørge for kursing av menighetens medlemmer slik at de er rustet til å gjøre den tjenesten Gud kaller dem til.

– Utdanning av menighetens medlemmer er helt avgjørende for at evangelisering for å hjelpe andre til å bli disipler, skal lykkes, sa Howard. Vi må sørge for kursing i alle aspekter av det å vitne for Jesus, la han til.

Howard satte også fingeren på en utfordring som mange menigheter har. Det finnes ikke noen liste over hvilke personer som er interessert i å lære mer om troen.

– Vi må sørge for at det finnes en adresseliste over folk som er interessert i alle våre menigheter, og at vi har en plan for å følge opp den interessen den enkelte viser. Dette dreier seg om å gi mennesker individuell oppfølging.

De forberedelsene vi gjør i mange menigheter her i Norge fram mot gjennomføringen av kampanjen Det gode liv er en fin anledning til å sørge for å få Alle engasjert i menighetens arbeid.

Tilbake til nyhetsarkiv