Lukk
fradraget for gaver til frivillige organisasjoner
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Får du skattefradrag for dine gaver?

Sørg for at du får nytte av skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet for 2019 er det vedtatt en økning i det maksimale fradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Økningen er på 25 % fra 40 000 i 2018 til 50 000 i 2019.

Det er tre vilkår, som alle må oppfylles, for å få fradraget:

  1. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent.
  2. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.
  3. Mottakeren av gaven må ha rapportert gaven elektronisk til Skatteetaten.

Disse organisasjonene i adventistsammenheng er godkjente:

  • ADRA Norge, konto 3000.30.31035 (gavekonto) og 3000.30.31000 (aksjonskonto)
  • Syvendedags Adventistkirken, konto 3000.30.33100

Gaver til begge disse organisasjonene vil gi rett til skattefradrag forutsatt at du er registrert som giver i disse organisasjonenes registre og de dermed kan rapportere dine gaver til Skatteetaten. Det er viktig å være klar over at disse organisasjonene er to separate organisasjoner. Det betyr man må sørge for at begge organisasjonene har nødvendige opplysninger om deg som giver.

All tiende og andre gaver som betales inn via lokale menigheter, blir registrert (bortsett fra anonyme innbetalinger).

De som har fått skattefradrag for gaver til Adventistkirken eller ADRA tidligere, trenger ikke foreta seg noe som helst.

Nye givere må oppgi navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer) enten til lokal kasserer, eventuelt til Sidsel Dahl ved unionskontoret 32 16 16 85 eller til ADRA Norge ved Sylvi Bunken 32 16 16 79.

Gaver gitt via Vipps vil ikke automatisk bli registrert for innrapportering. ADRA Norge har den tjenesten som kalles VippsGO. Der kan man utforske butikken, og det vil være mulig å registrere seg for å få skattefradrag for gaver til ADRA gitt via Vipps.

Takk for de gavene du gir til arbeidet som utføres av ADRA Norge og Adventistkirken.

Tilbake til nyhetsarkiv