Lukk

Folk er i knestående etter 12 år med krig

ADRA i Syria.

ADRA har vært på plass i Syria etter jordskjelvet den 6. februar fra dag én. Det langsiktige hjelpearbeidet som foregår i regi av ADRA i landet, ble raskt omgjort til akutt katastrofehjelp for å gi folk i rammede områder rent vann, mat og andre livsnødvendigheter som hygieneartikler.

Siden jordskjelvene har ADRA gitt mat, drikke og hygieneprodukter til mer enn 12000 mennesker i Syria der tusener av mennesker er i behov av husly, mat og livsnødvendigheter. Verdens helseorganisasjon beskriver jordskjelvene som den verste naturkatastrofen i den europeiske regionen på hundre år. Når dette skrives er mer enn 41000 mennesker bekreftet døde, mer enn dobbelt så mange er skadet og tusener har mistet hjem og livsgrunnlag.

ADRAs arbeid i Syria er konsentrert til Aleppo og Latakia med omegn. ADRA har delt ut ca. 11000 matpakker på seks forskjellige tilfluktsentere som skoler, idrettshaller og moskeer. I tillegg har ADRA distribuert mer enn 1000 bokser mat til husholdninger, nok til mat for en familie i fem dager. Noen evakueringssentre har måttet evakuere når en har oppdaget alvorlige skader på bygg. For å hjelpe til å gjenopprette ødelagte vannsystemer, har ADRA gitt generatorer.

Miriam Watt er fra Australia og har jobbet de siste ni årene for ADRA i Syria. Hun har sett og opplevd mye.

– Dette overgår alt, og setter arbeidet vårt mange skritt tilbake.

Siden jordskjelvet skjedde midt på natten, lå mange og sov. Hele familier er utslettet. UNHCR beregner at minst 15 millioner mennesker i Tyrkia er direkte påvirket av krisen, og det samme med 8,8 millioner i Syria. Om lag 450 skoler er ødelagt i Syria alene, melder ADRAs team.

Hjelpearbeiderne er bekymret for hus som fortsetter å rase. Hygienesituasjonen er kritisk og det er frykt for lus og vannbårne sykdommer som kolera og annen forurensning. Det trenges drikkevann, mat, husly, tepper, bleier og hygieneartikler.

ADRAs respons vokser for hver dag som går. Alle landene i det globale nettverket bidrar, fra Australia og Japan i sør og øst, til Europa og Amerika. Men nær 12 år med borgerkrig, som i Syria, kommer med en ufattelig høy pris. Før jordskjelvene var allerede 6.8 millioner mennesker i Syria internflyktninger. FN meldte ved årets start om 15.3 millioner barn og voksne i behov av hjelp på landsbasis. Matvareprisene økte mellom 2020 og 2022 med 532 %. I tillegg er det drivstoffkrise.

Det viktigste bidraget fra ADRA Norge akkurat nå er penger. Det gjør arbeidet mulig.

ADRA har ikke kontorer i Tyrkia, men har et nødhjelpsteam i landet som samarbeider med adventister for å kunne hjelpe i størst mulig grad. ADRA samarbeider og koordinerer hjelpen med lokale organisasjoner og FN-organisasjonene.

Gi din støtte her

Gi med Vipps eller kort: https://gi.adranorge.no/jordskjelv

Vipps ADRA #19543

Kontonr.: 3000.30.31035

Tilbake til nyhetsarkiv