Lukk
Hvordan kan bibelstudiene styrkes og fornyes? For å finne ut mer om det gjennomfører Adventistkirken en brukerundersøkelse.
Foto: Petter Olaf Vetne/ADAMS

Fornyelse av bibelstudiene?

Adventistkirken gjennomfører brukerundersøkelse av sabbatsskolen.

Bibelstudiene hver lørdag er en viktig del av livet i adventistmenigheter over hele verden. I Norge har flere ønsket å finne måter å fornye og styrke denne viktige arenaen for studium og samtale om Bibelens veiledning for livet. For å ha et godt faktagrunnlag til å treffe gode avgjørelser på, gjennomfører sabbatsskoleavdelingen i Den norske union en landsomfattende brukerundersøkelse om sabbatsskolen.

Undersøkelsen vil bli gjennomført de tre første sabbatene i mai. Ta gjerne kontakt med Nina Myrdal hvis du har spørsmål (nina.myrdal@adventist.no, tlf.: 92 26 21 30).

Besvar undersøkelsen her!

Tilbake til nyhetsarkiv