Lukk
Foto: Silja Leknes/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Fredagshilsen fra Adventistkirkens leder

Guds ord er ikke bundet.

«Kreativiteten blomstrer og det skjer mye godt i menighetene våre for tiden. Vi er bundet av regelverket, men det viser seg heldigvis at «Guds ord er ikke bundet.» (2 Timoteus 2:9).

Jeg fikk denne fine påminneren fra en av pastorene våre i dag tidlig. Ordene og bibelverset oppsummerer det jeg observerer i Den norske union.

På tross av at vi en tid har håpet på litt mer normalitet, er vi nå i en situasjon med økende Covid-19-smitte over hele landet. Regelverket strammes inn og flere menigheter stenger allerede fra denne helgen etter oppfordringen fra statsministeren om å møte færrest mulig personer fysisk i sosiale sammenhenger. Vi er med på en nasjonal dugnad. Ved å ta vårt ansvar på alvor, viser vi nestekjærlighet og omsorg for de svakeste i samfunnet.

Den norske union følger godt med og har sendt ut en ny veiledning for menigheter. Denne veilederen vil oppdateres igjen tidlig neste uke med noe mer utfyllende informasjon og presiseringer.

Det evangelium som menigheten har delt gjennom forkynnelse og handling, er viktigere nå enn noen gang. Verden er i en krise. Mennesker trenger håp. De trenger å bli kjent med vår Gud som forstår våre lidelser, hører våre bønner, har kontroll og som har lovet å komme tilbake. Gud er kjærlighet, og verden trenger Gud.

Guds hånd hviler over denne menigheten. Han har gitt menighetsmedlemmer, ledere og pastorer styrke til å finne nye måter å være kirke på. Ønsker du å bli kjent med Gud? Trenger du kontakt? Er du ensom? Trenger du oppmuntring eller hjelp? Ta kontakt med menigheten! Våre pastorer og lokale forstandere er tilgjengelige.

Gud kaller deg også til å spre håp. Kanskje naboen eller dine venner trenger hjelp eller oppmuntring. La oss be om at Gud vil lede oss til mennesker som trenger å bli kjent med det håpet vi har i Jesus. Kanskje du kjenner noen som trenger en bønn eller et bibelvers. Vær frimodig! Mennesker er ofte mer åpen enn vi tror.

Menigheten er aktiv. Kreativiteten blomstrer. «Guds ord er ikke bundet.»

Må Gud velsigne deg og dine!

Tilbake til nyhetsarkiv