Meny
Lukk
Fra ordinasjonsgudstjenesten i Nasaret den 6. mai 2023.
Foto: Roger Robertsen

Fremgang i Nasaret

Første araber ordinert til pastor i Israel.

Adventistkirkens Verdensradio satser tungt i Midtøsten med fokus på Nasaret der de nå har en ny radiostasjon med en håndfull arabisktalende ansatte under pastor Wisam Alis ledelse. De får daglige henvendelser fra interesserte lyttere som ber om bibler og bibelstudier.

Wisam Ali ble nylig ordinert som den første arabiske pastor i Israelfeltet. Foto: Roger Robertsen.

Wisam Ali ble ordinert som pastor i Adventistkirken sabbaten den 6. mai i år. Fordi Wisam ble ansatt i den perioden jeg ledet arbeidet i Israel (2012-2019), ble jeg invitert sammen med min kone til denne ordinasjonen. Det var et historisk øyeblikk, for Wisam er den første araber som er blitt ordinert som pastor i Adventistkirken i Israelfeltets historie.

Til stede var medlemmer fra alle menighetene i Israel, fra nord til sør, og utenfor forsamlingssalen kunne man høre språk som varierte fra arabisk til hebraisk, engelsk, russisk, ukrainsk, amharisk, spansk, ghanesisk, m. fl. Til stede var også en ambassadør, venner, representanter fra byen, fra Adventistenes Verdensradio samt fra Adventistkirkens verdensledelse, og altså to fra Norge.

Den norske organisasjonen «Misjon 10/40» har under Atle Fonn Aluwinis ledelse lenge støttet hebraiske litteraturutgivelser, men har de siste årene konsentrert seg om arbeidet blant den arabisktalende befolkningen i Nasaret slik det drives fra Senteret som Adventiskirken eier der. Dette har vært en kjærkommen støtte og hjelp.

Fra Senteret – som er helt sentralt plassert i byen (bare 200 m fra Bebudelseskirken, den største kristne kirken i Midtøsten) – drives språkundervisning, helsevirksomhet, dataopplæring, kvinnesamlinger, ungdomsarbeid, bibelstudievirksomhet og vanlig sabbatsprogram. Radioarbeidet drives fra den nyinnkjøpte etasjen over Senteret som en separat virksomhet, men selvsagt koordinert under Wisam Alis ledelse.

Flere forholdsvis nydøpte er blitt ansatt i radioarbeidet, og virksomheten bærer frukt slik at det nå er en fin gruppe som møtes på sabbaten. I tillegg til disse er det døpt flere på Vestbredden/de palestinske områdene, men de er forhindret fra å møte frem i forsamlingslokalet på sabbatene på grunn av forfølgelse og problemer der de bor, og siden Nasaret ligger i Israel.

Helligånden arbeider ofte på mirakuløst vis, gir av sine gaver, kaller mennesker til innsats, påvirker til omvendelse som fører til vekst og fremgang så Guds rike på jorden utvides. Det er spennende å se Gud i virksomhet. Be for Wisam Ali, medarbeiderne hans og arbeidet i området!

Tilbake til nyhetsarkiv