Meny
Lukk
Foto: coldsnowstorm/iStock

GAFCON ber Den engelske kirke omvende seg

Sterke reaksjoner etter at Den engelske kirke åpner opp for vielse av likekjønnede.

«The Global Anglican Future Conference» (GAFCON) har oppfordret Den engelske kirke til å omvende seg etter beslutningen om å tillate likekjønnede ekteskap[i]. GAFCON har vært kritisk til kirkens holdning til likekjønnede ekteskap og har bedt Kirken gå tilbake til den bibelske definisjon av ekteskap mellom én mann og én kvinne. Så, hvem er GAFCON? Hva de står for, og hva betyr anmodningen om omvendelse for Den engelske kirke?

GAFCON er en organisert sammenslutning av konservative anglikanske biskoper og kirkeledere som møtes til konferanser for å adressere liberaliseringen av teologi og moralspørsmål som Den engelske kirke i økende grad fremmer i det anglikanske fellesskapet. Organisasjonen ble etablert i 2008 og den første konferansen fant sted i Jerusalem, etterfulgt av påfølgende samlinger på ulike steder[ii], sist i Kigali i April 2023.

GAFCON har vokst og har nå betydelig styrke i det anglikanske fellesskapet. Det anglikanske fellesskapet teller 85 millioner mennesker, og GAFCON representerer majoriteten av dem[iii]. Følgelig har de potensiale til å utøve avgjørende innflytelse i kirken.

GAFCONs oppfordring til omvendelse er i seg selv ingen nyhet. Konferansen har lenge kritisert kirkens posisjon angående likekjønnede ekteskap og har tidligere krevd både anger og omvendelse, og kalt kirken tilbake til en bibelsk forståelse av ekteskapet. Uttalelsene har vært skarpe og direkte[iv]. GAFCON har uttalt at “Alle som nekter å følge den bibelske lære om at den eneste passende rammen for seksuell aktivitet er den eksklusive, livslange foreningen av en mann og en kvinne i ekteskapet, bryter med skapelsesordenen (1 Mosebok 2:24; Matteus 19:4-6), og setter sin frelse i fare (1 Korinterne 6:9)[v]

GAFCONs henstilling fra Kigali-konferansen i april 2023, kommer bare få uker etter at Den engelske kirke ga ut en veiledning som tillater likekjønnede par å gifte seg i kirken. GAFCON reagerte kontant og tydelig, og oppfordret kirken til å endre holdning og holde seg til den bibelske definisjon av ekteskapet.

Oppfordringen til omvendelse fra GAFCON har blitt møtt med blandet respons i Den engelske kirke. Noen ønsker GAFCONs inngripen velkommen som en påminner om hvor viktig bibelsk ortodoksi er. Andre igjen ser for seg en splittelse av Den anglikanske kirke[vi].

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, har også mottatt kritikk fra GAFCON. I en nylig artikkel som støtter GAFCON, anklaget den anglikanske teologen Lee Gatiss erkebiskopen for å forlate bibelsk sannhet i spørsmålet om seksualitet, og oppfordret ham til å angre[vii]. Gatiss argumenterte for at erkebiskopens holdning til likekjønnede ekteskap avvek fra bibelsk lære og representerte en farlig vei for kirken. Gatiss anklaget også erkebiskopen for å ikke opprettholde Den engelske kirkes doktrine og krevde at han skulle holdes ansvarlig.

Selv om erkebiskopen av Canterbury ikke har svart direkte på GAFCONs kritikk, feirer han den endringen som nå er mulig pga. Den engelske kirkes nyopprettede forbønner for homofile par[viii].

Utfordringen fra GAFCON truer altså enheten i det anglikanske kirkefellesskapet, og de vil trolig fortsette å være en kilde til kontrovers og debatt innenfor kirken.

Til syvende og sist har GAFCONs utfordring i det minste et teoretisk potensial til å skape en sterkere bibelsk basis for deres tro og teologi i fremtiden.

Det er verdt å merke seg at utfordringene som det anglikanske fellesskapet står overfor når det gjelder likekjønnede ekteskap og ordinasjon av LHBT+-personer, ikke er unike for denne kirken alene. Mange andre kristne trossamfunn, inkludert Syvendedags Adventistkirken, har også slitt med disse og lignende spørsmål de siste årene.

Som en kirke som vektlegger betydningen av bibelsk sannhet, må Syvendedags Adventistkirken engasjere seg i disse spørsmålene på en betenksom og bibelbasert måte. Kirken framhever viktigheten av å tilby omsorg og støtte og åndelig veiledning til alle medlemmer av kirken, uavhengig av deres seksuelle orientering.

Mens det er ulike private meninger innenfor kirken om disse spørsmålene, er det viktig å huske på at vi som enkelttroende først og fremst er kalt til å være trofaste mot Guds ord, og kirken som helhet er kalt til å være forvaltere av en teologi og et evangelium som ofte kolliderer med populære konvensjoner.

Så utfordringen GAFCON representerer for enheten i det anglikanske fellesskapet minner oss om de pågående debattene innenfor det videre, globale kristne fellesskapet om spørsmål som likekjønnede ekteskap, LHBT+ og ordinasjon av kvinner. Kirker har blitt splittet og kompromittert av disse spørsmålene. Det ser heller ikke ut til at disse spørsmålene kommer til å forsvinne, og vi bør forvente flere splittelser i trossamfunn og kirkeorganisasjoner både lokalt og globalt.

Da Jesus sendte disiplene sine ut på misjonsreise, advarte han dem: «Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd» (Matteus 10:34). Det virker som om hans advarsel er like relevant innenfor kirken som utenfor. Men da Jesus snakket om sverd, refererte han til virkningen av sitt ord: «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer» (Hebreerne 4:12). Det anglikanske fellesskapet, det videre kristne fellesskapet, inkludert Syvendedags Adventistkirken, vil gjøre klokt i å løse sine etiske, moralske og teologiske spørsmål basert på Bibelen og Bibelen alene – et godt forankret reformasjonsprinsipp.

___________________________

[i] Se «GAFCON has called on the CofE to repent over same-sex marriage – here’s what it means for the Church». Hentet fra https://www.premierchristianity.com/news-analysis/gafcon-has-called-on-the-cofe-to-repent-over-same-sex-marriage-heres-what-it-means-for-the-church/15436.article?utm_source=Premier%20Christian%20Media&utm_medium=email&utm_campaign=13899453_29th%20April&dm_i=93WIUQ,Y,3Y16D,EU

[ii] Se https://www.gafcon.org/about

[iii] Se https://www.gafcon.org/about/global-movement

[iv] “It grieves the Holy Spirit and us that the leadership of the Church of England is determined to bless sin”, … “Since the Lord does not bless same-sex unions, it is pastorally deceptive and blasphemous to craft prayers that invoke blessing in the name of the Father, Son and Holy Spirit.” https://anglicanmainstream.org/church-society-directors-thoughts-on-gafcon-iv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=church-society-directors-thoughts-on-gafcon-iv

[v] https://anglicanmainstream.org/church-society-directors-thoughts-on-gafcon-iv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=church-society-directors-thoughts-on-gafcon-iv

[vi] https://anglicanmainstream.org/church-society-directors-thoughts-on-gafcon-iv/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=church-society-directors-thoughts-on-gafcon-iv

[vii] “The Archbishop of Canterbury must repent for abandoning biblical truth on sex.” Premier Christianity. Hentet fra https://www.premierchristianity.com/opinion/the-archbishop-of-canterbury-must-repent-for-abandoning-biblical-truth-on-sex/15376.article

[viii] Erkebiskopen av Canterbury ‘celebrates’ The CofE’s new guidance on prayers for same-sex couples, but will not use them himself due to his “responsibility to the whole communion”. BBC News. Hentet fra https://www.bbc.com/news/uk-64342940.

Tilbake til nyhetsarkiv