Meny
Lukk
Stefano Paris (nr to f.v.), President, Italian Union of Churches Conference; Davide Romano, President, Italian Adventist University Villa Aurora; Alessandro Martini, Councilor, City of Florence; Cristiano Balli, President of the Fifth Precinct of Florence.
Foto: HopeMedia Italia/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Gate i Firenze oppkalt etter Ellen White

En ære at en av Adventistkirkens grunnleggere, hedres på denne måten.

Klikk på bildet for å se videoopptaket!

Fredag 10. desember fikk en gate i Firenze i Italia navn etter Ellen G. White, en av Syvendedags Adventistkirkens grunnleggere. Gaten som leder opp til Adventistkirkens teologiske seminar i byen, heter nå Via Ellen Gould White. Det er første gang en adventist hedres med et gatenavn i Italia.

– Dette er en stor dag for Firenze og for Adventistkirken, sa Alessandro Martini, byråd i Firenze med ansvar blant annet for kultur og religiøse samfunn, da han snakket med en reporter fra Hope Channel Italia etter innvielsesseremonien. Martini påpekte at White kjempet for andre menneskers rettigheter og oppnådde dette gjennom å hjelpe andre med helseopplysning og utdanning.

Gaten het tidligere Viuzzo del Pelegrino og den går rett foran hovedbygningene til Adventistkirkens universitet i Italia, Istituto Avventista di Cultura Biblica Villa Aurora.

Navneskiftet ble virkelighet etter at universitetets ledelse sendte en søknad til byens myndigheter. I begrunnelsen for navneskiftet oppgir myndighetene at det er en lang tradisjon i Firenze at gater får navn med tilknytning til omgivelsene. I dette tilfellet går gaten foran eiendommen til universitetet.

– I dag minnes vi i takknemlighet virket til en av grunnleggerne av vår menighet. At hun blir hedret på denne måten, er en ære, sa Stefano Paris, leder for Syvendedags Adventistkirken i Italia, og takket byrådet i Firenze.

I sin tale ved seremonien der skiltet med gatens navn ble avduket, sa Alessandro Martini at det å gi gaten navn etter en bemerkelsesverdig kvinne som Ellen White, er et tegn på hvordan Firenze by samhandler med byens borgere.

– Ellen White var en kvinne som tenkte på hva man kunne gjøre av godt i verden. Hun tenkte på andre, og virket i en tid som var krevende for kvinner. Hadde Ellen White vært her i dag, ville hun sikkert ha fortsatt sitt arbeid og sett etter muligheter til å gjøre mer for menneskenes rettigheter, sa Alessandro Martini blant annet i sin tale ved innvielsen av gaten.

I forbindelse med avdukingen av gatens nye navneskilt, ble også det nyopprettede forskningssenteret for Ellen G. White innviet. Senteret ligger i tilknytning til biblioteket på universitetet.

Merlin D. Burt, leder av Ellen G. White Estate, hadde sendt en videohilsen i anledning åpningen av det nye forskningssenteret. «Gatens navn vil gjøre folk oppmerksomme på Ellen White og være en oppmuntring til å lære mer om henne og kanskje lese noen av hennes bøker, sa Burt.

Ellen Gould White (1827-1915) var en av grunnleggerne av Syvendedags Adventistkirken. Hun hadde en profetisk tjeneste som har vært av uvurderlig betydning for utviklingen av Adventistkirken fra en liten gruppe mennesker ved stiftingen i 1863 til dagens kirkesamfunn med 21 millioner voksendøpte medlemmer. I Adventistkirkens læresetning nummer 18 beskrives hennes rolle: «Det hun skrev, vitner med profetisk autoritet og trøster, veileder, underviser og irettesetter menigheten. Hennes skrifter gjør det klart at Bibelen er standarden som alle læresetninger og all erfaring må prøves mot.»

Whites bøker er tilgjengelige i søkbar form på 133 språk. Det finnes også apper som gjør bøkene tilgjengelige på smarttelefoner og nettbrett.

Tilbake til nyhetsarkiv