Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Generalforsamlingene utsatt

Sommerens generalforsamlinger er utsatt.

I rekken av utsettelser på grunn av Covid-19-pandemien, har styrene for de tre norske distriktene og unionen vedtatt at generalforsamlingene som skulle vært avholdt i mai og juni, er utsatt til høsten.

Dette er de nye datoene:

Nordnorsk distrikt                           4.-6. september 2020

Vestnorsk distrikt                            11.-13 september 2020

Østnorsk distrikt                              18.-20. september 2020

Den norske union                            24.-27. september 2020

Østnorsk distrikt har foreslått at tiltredelsesdato for nytt styre og ledelse blir 20. september. De øvrige enhetene foreslår overgang til nytt styre og ledelse til 1. august.

Det skal undersøkes om delegatene kan godkjenne personvalg ved hemmelig elektronisk valg etter innstilling fra valgnemndene. Styrene har vedtatt at beslutning om en elektronisk valgløsning vil kreve 2/3 flertall.

Hvorfor utsettes ikke personvalgene også til høsten?

Grunnen til det er at valgprosessen i Den norske union nesten er fullført. Forslaget til valgte personer er arbeidet fram av valgnemndene i distriktene og i unionen. Alle disse forslagene har blitt publisert, og delegatene har hatt god anledning til å komme med eventuelle innspill til disse forslagene.

– Unionsstyret vurderer det slik at en fullføring av valgprosessen vil bidra til stabilitet, tydelighet og at den nye administrasjon kan begynne sitt arbeid, selv om ikke alt vil være avklart før resten av generalforsamling er gjennomført, forteller Victor Marley.

Nye handlingsplaner

Forslagene til handlingsplaner for de neste fem årene er en av de viktige sakene som først vil bli behandlet ved generalforsamlingene i september. Disse planene er godt forankret i arbeid i lokalmenighetene. Av den grunn kan man være rimelig trygg på at de store linjene i planene vil bli vedtatt.

Victor Marley minner om at en ny administrasjon har mange oppgaver å ta fatt i og at kirkens formål ligger fast.

– Menighetens misjon er fortsatt den samme. Matteus 28 og Åpenbaringen 14 forandres ikke. Det er derfor mye et nye styre kan arbeide med i tiden fra 1. august fram til generalforsamlingene i september, sier Marley og minner om at det er viktig for vårt evangeliserende arbeid at et nytt styre er forberedt og kan arbeide effektivt straks generalforsamlingene i september er gjennomført.

– Unionsstyret har tatt en beslutning for å sikre at menighetens misjon og evangelisering fortsetter. Det er viktig at menighetens arbeid ikke stagnerer på grunn av koronapandemien, sier Marley.

Hele teksten i vedtakene til de enkelte distrikt, finner du under kalenderoppføringen for både opprinnelig og ny dato for generalforsamling.

Tilbake til nyhetsarkiv