Meny
Lukk
Her er pastorene i Adventistkirken samlet på Halvorsbøle tidligere i år.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Gi arbeidstillatelse til ureturnerbare!

Pastorene i Syvendedags Adventistkirken oppfordrer regjeringen til å gjeninnføre arbeidstillatelse for ureturnerbare asylsøkere.

Vi mener Norge har en juridisk forpliktelse til å gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse. I Artikkel 6 i «Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» heter det: «Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.» Gjennom Menneskerettsloven er denne teksten gjort til norsk lov. Denne retten må også gjelde for ureturnerbare asylsøkere i Norge.

Vi mener Norge har en etisk forpliktelse til å gi alle mennesker i vårt land et verdig liv, deriblant retten til å kunne forsørge seg selv. Vår norske kultur bygger på en lang tradisjon av kristne verdier og humanistisk tenkning som setter enkeltmenneskers frihet og verdighet i sentrum. Denne tradisjonen forplikter oss dersom vi skal ta vare på verdier som har vært et fundament for det norske samfunnet i generasjoner. Den etiske forpliktelsen tilsier at vi må gi de ureturnerbare asylsøkerne retten til arbeid i Norge.

Vi mener Norge ikke er tjent med at ureturnerbare asylsøkere tvinges ut i kriminalitet i et forsøk på å forsørge seg selv. Begrepet ureturnerbar asylsøker innebærer en erkjennelse av et smertefullt faktum: Norske myndigheter har ikke juridisk grunnlag for å returnere disse menneskene til noe land. De vil forbli her i overskuelig framtid. Det er i det norske samfunnets interesse at ureturnerbare asylsøkere gis anledning til å forsørge seg selv.

Av disse tre grunnene oppfordrer vi regjeringen til å gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse.

Victor Marley, unionsleder, Syvendedags Adventistkirken
Finn F. Eckhoff, organisasjonssekretær, Syvendedags Adventistkirken
Jóhann E. Jóhannsson, økonomisjef, Syvendedags Adventistkirken
Atle Haugen, tillitsvalgt for pastorene i Syvendedags Adventistkirken
Tor Tjeransen, informasjonsleder, Syvendedags Adventistkirken

Tilbake til nyhetsarkiv