Meny
Lukk
Ledere for Grenland menighet sammen med gjestetalere samlet foran talerstolen i den nyrenoverte kirken den 23. april 2022. Fv. Vidar Torp, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Grenland; Roger Robertsen, pastor for menigheten; Hedda Foss Five, ordfører i Skien; Victor Marley, leder for Adventistkirken i Norge; Joachim Engan, forstander; Solveig Haugnes, førsteforstander.
Foto: Kirsten Willoch Robertsen

Gjenåpning av kirken i Grenland

Kirken den er et gammelt hus – men kun delvis.

Den 23. april var det festgudstjeneste i kirken i Grenland. Etter drøye 5 års oppussingsprosjekt var det endelig på tide å markere åpning av «ny» kirke. Vi har (med unntak av Covid-stengning) klart å holde kirken åpen gjennom hele perioden, men det var likevel stor stas å kunne møtes til festgudstjeneste og si at nå er vi ferdig. Skjønt, ferdig blir man vel aldri når man har et bygg.

Kirken i Grenland er et gammelt herskapshus som ligger i et av de gamle byområdene i Skien. Menigheten overtok bygget midt på 70-tallet, og det ble da gjort en del ombygging for å tilpasse bygget til det behovet menigheten hadde. Det var to lokale snekkere som utførte mye av jobben, og bygget har tjent mange behov i de årene vi har holdt til der.

Store endringer

Nå var det imidlertid på tide å gjøre et større arbeid på kirken. Bygget er verneverdig på utsiden, men innvendig har vi stått fritt til å gjøre det vi ville. Og listen over hva som er gjort er lang. Det er vel egentlig en total ombygging av store deler av kirken.

 • Vi har fått inn heis og rullestolinngang, slik at kirken blir tilgjengelig for alle
 • Vi har bygget handicaptoalett
 • Alle tre etasjeskiller er bygd på nytt med ny bæring
 • Alle yttervegger er isolert
 • Overflater i tak, gulv og vegger er byttet
 • Alle vinduer er byttet til bedre isolerte, vedlikeholdsfrie vinduer
 • Hele det elektriske anlegget er byttet ut
 • Det er bygd nytt og større kjøkken
 • Enkelte rom er slått sammen og delt opp mer hensiktsmessig
 • Inngangsområdet er betraktelig utvidet
 • Kirkesalen er snudd

Kirkesalen er snudd i motsatt retning til tidligere. Det er også lagt nye overflater på vegger, tak og gulv. Denn nye talerstolen kom på plass fredag ettermiddag, dagen før festgudstjenesten. Foto: Victor Marley.

Det er en enorm dugnadsinnsats som ligger bak den nye kirken vår. Veldig mange har vært involvert i noen grad, men vi har også hatt en gjeng med dedikerte pensjonister som i lange perioder har jobbet 2–3 dager i uken, fra klokken 9 til 21. Disse har gjort en fantastisk innsats, og vi hadde ikke kommet der vi er uten deres stå-på-vilje. Det har blitt jobbet helt fram til åpningsdagen, og talerstolen og de siste detaljene på podiet kom på plass fredag ettermiddag, dagen før åpningen.

I tillegg til dugnadsinnsatsen er det også brukt en del penger på oppussingen. Disse pengene kommer fra salg av kirkene i Porsgrunn og Kragerø, i tillegg til en arv menigheten fikk for å utbedre kirken.

Gjester til åpningen

Vi fikk besøk av Skiens ordfører Hedda Foss Five til åpningen. Hun gratulerte med nytt bygg og takket for at hun kunne føle seg velkommen hos oss. Hun kom med en forventning til oss som menighet: Den kraften som ligger i det vi tror på må brukes til det beste for våre omgivelser. Videre minnet hun om sangen «Gjør døren høy og porten vid», slik at alle kan føle seg velkommen. Alle trenger et fellesskap, og vi må bruke våre arenaer til å bidra til dette. Hun avsluttet med å minne om at vi må ta vare på barna og gjøre dem trygge i vårt fellesskap. Hun hadde også med en pengegave fra kommunen, og foreslo at vi kunne kjøpe is og brus til barna ved en senere anledning.

Vi hadde også besøk av Vidar Torp som er leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i Grenland. Han minnet om et sitat fra Ellen White (hans oversettelse): «Snakk vantro og du får vantro. Snakk tro og du får tro. Som frøet sås blir høsten.» Han minnet oss om at aktivitet i kirken skaper deltagelse, og utfordret oss til å fortsette å skape aktivitet slik at deltagelsen kan fortsette å øke.

Dagens tale ble holdt av Victor Marley. Han tok oss med tilbake til Salomos bygging av tempelet, og minnet oss om at kirken skal være et sted for trøst, oppmuntring, tilgivelse og bønn.

Vi var så heldig at Tone Amundsen Stokland, Ludvig Arne Stokland og Morten Fjelmberg deltok med musikk til gudstjenesten.

Vi gleder oss til å fortsette å bruke kirken vår, og ber om at vi som menighet må bruke kirken på en slik måte at den blir til et fyrlys i vårt lokalmiljø.

Tilbake til nyhetsarkiv